gbbgbg

Premier De Croo prijst ondernemerschap en innovaties in sierteelt

De land- en tuinbouwsector is verantwoordelijk voor iets meer dan 120.000 arbeidsplaatsen in Vlaanderen en telt veel familiale bedrijven die er diep geworteld zijn. De ecologische voetafdruk van de sector is de voorbije 30 jaar met 30% gedaald. Maar de regeldruk, de onhaalbare doelstellingen op vlak van duurzaamheid en oneerlijke concurrentie van producten van buiten Europa maken de toekomst voor de landbouwer onzeker. Premier De Croo wordt als eerste politicus ontvangen tijdens De Grote Landbouwtoer voor een bedrijfsbezoek. Zo kan hij aan den lijve ondervinden wat landbouwers nodig hebben om te kunnen innoveren en ondernemen. 

njjnnj

Het sierteeltbedrijf Johan Verbeeck heeft 2 vestigingen en is gespecialiseerd in het telen van amaryllis, meiklokjes, pioenen en sierkool. Het bedrijf is één van de bijna 700 sierteeltbedrijven in Vlaanderen, een sector die indirect goed is voor 15.400 jobs. Het bloemenbedrijf vormt een mooie case om de uitdagingen van de brede landbouwsector voor te stellen.

 

Met haar grote afhankelijkheid van warmte voor het telen van de bloemen, groenten en fruit, is het voor de glastuinbouw cruciaal om ondersteuning te krijgen om energietransitie te kunnen realiseren. Glastuinbouwers doen een beroep op warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) aangezien dit de meest efficiënte manier is om de serres te verwarmen. Naast de warmte die opgewekt wordt door de WKK’s, wordt tegelijkertijd ook energie opgewekt die op het elektriciteitsnet gezet wordt waardoor de glastuinbouw een grote energieleverancier is. 

Innovaties en investeren in verduurzaming

Echter, de Vlaamse overheid houdt in haar Vlaams Energie- en Klimaatplan, dat in een onhaalbare (!) reductie van 52% van de energetische emissies voorziet, enkel rekening met de uitstoot en niet met de opbrengsten van dit systeem. De sector zet immers al volop in op zonnepanelen en windmolens. Op het bedrijf van Johan en Steffi Verbeeck is dat niet anders. Ze investeerden maar liefst in 700 zonnepanelen en 3 warmtepompen, waardoor ze bijna volledig aan hun eigen energiebehoefte voldoen. 

Boerenbond nodigde premier De Croo uit om werk te maken van een beleid dat innovaties en investeringen in de verduurzaming van de glastuinbouw, en bij uitbreiding de hele landbouwsector, meer stimuleert door te werken met haalbare verduurzamingsdoelstellingen, stabiele wetgeving, en toegang tot afdoende, stabiele financiële ondersteuningsmechanismen.

 

De landbouwsector doet elk jaar een beroep op 70.000 seizoenarbeiders om te kunnen voldoen aan de hoge vraag naar helpende handen tijdens het planten, zaaien en oogsten. Boerenbond dankte premier De Croo om de arbeidsvoorwaarden voor seizoenarbeid te verbeteren en zo de sector van de broodnodige werkkrachten te voorzien. Boerenbond vraagt blijvende aandacht voor de specifieke noden van de sector en om deze flexibiliteit te behouden, zodat de land- en tuinbouw zijn concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland kan behouden.

gbgb
gbbg
gbgb
Kanarie in de koolmijn

De recente uitspraak van De Croo tijdens het AgroEUConnect-event van Boerenbond dat “landbouwers de kanarie in de koolmijn zijn” omdat zij vaak als eersten geconfronteerd worden met de problemen die veel economische sectoren ervaren, is een waarheid als een koe. Landbouwers doen bijvoorbeeld reeds gigantische inspanningen op vlak van verduurzaming (cf. Natuurherstelwet) en krijgen te maken met oneerlijke concurrentie door vrijhandelsakkoorden die de deur wagenwijd openzetten voor minderwaardige producten uit het buitenland, maar hebben moeite om hun producten af te zetten tegen hogere prijzen. 

 

De Natuurherstelwet is een schoolvoorbeeld van beleid met goede intenties maar een slechte uitvoering in de praktijk: het is niet doorgerekend en de juridische impact voor landbouwers is onduidelijk. Landbouwers dragen elke dag hun steentje bij aan de biodiversiteit maar niet ten koste van alles. Boerenbond is dan ook tevreden dat premier De Croo zijn bezorgdheden over deze wet heeft duidelijk gemaakt en rekent erop dat de wet onder het Belgisch voorzitterschap van de EU niet meer goedgekeurd zal raken.

Evenwichtige handelsakkoorden

“Landbouw moet opnieuw de plaats op de Europese agenda krijgen die het verdient door een European Farmers’ Deal met een verhoging van de budgetten en een focus op het ondersteunen van de landbouwer, eerder dan een verdoken duurzaamheidsbeleid via het GLB te willen doorduwen”, liet Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens optekenen bij premier De Croo. “We hebben nood aan een level playing field met evenwichtige handelsakkoorden met voldoende aandacht voor exportmogelijkheden voor Vlaamse land- en tuinbouwers, gelijke product- en productievoorwaarden en vlotte procedures voor bedrijven die exporteren.”

Bron: Boerenbond.

Premier Alexander De Croo in gesprek met Boerenbond en Groene Kring

Op het bedrijfsbezoek nam premier Alexander De Croo uitgebreid de tijd om met een afvaardiging van Boerenbond en Groene Kring te spreken over enkele thema's. Het volledige gesprek vind je via de link hieronder.