Het huisvesten van personeel op een bedrijf of in een woning is een serieuze investering. Het is dus belangrijk je goed te informeren voor je aan de slag gaat.

  • Boerenbond maakte volgende 'Handleiding veilig onderdak geven' (pdf). Heb je na het lezen van de brochure nog vragen, dan contacteer je best  je tuinbouwconsulent. Die kan je ook meegeven wat de aandachtspunten uit controles zijn.
  • Daarnaast kan je de checklist of technisch verslag hier terugvinden. 

Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij je tuinbouwconsulent of dienstbetoonconsulent. Ook SBB heeft ondertussen heel wat kennis opgebouwd en werkt samen met architecten voor het opstellen van vergunningsaanvragen. Bekijk zeker ook samen met je boekhouder het fiscale luik zoals het inbrengen van onkosten van de huisvesting in je boekhouding of forfait, het BTW-verhaal, …. Voor huisvesting van seizoenpersoneel is ook VLIF-steun mogelijk als je aan de voorwaarden voldoet.

Goede afspraken

Een huisvesting voor seizoenarbeid moet vergund zijn. Wil je een regularisatie bij inspectie vermijden, dien dan een vergunningsaanvraag in. Bereid samen met je adviseurs je dossier goed voor en ga vooraf in overleg met de brandweer en de gemeente. Zo kun je samen zoeken naar een veilige huisvesting. Als je de vergunning gekregen hebt en je bouwt de huisvesting conform de voorwaarden, ben je ook gerust.

Maak goede afspraken met je seizoenpersoneel over het al dan niet roken in bepaalde ruimtes en over het onderhoud van de huisvesting. Controleer geregeld of de rookdetectoren, de noodverlichting, … nog goed werken en neem de tijd om nieuwe werknemers te tonen wat ze moeten doen in geval van brand.

Aan de slag

Boerenbond werkte de 'Handleiding veilig onderdak geven' (pdf) uit .Samen met het technisch verslag of de checklist kan je aan de slag. De bijlagen bij de brochure kan je hier terug vinden.