vxc

Openbaar onderzoek PRUP ‘Recht naar Zee’

Op 28 maart stelde de Provincieraad het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) ‘Recht naar zee’ op grondgebied Middelkerke voorlopig vast. Dit in weerwil van Boerenbond, die nog steeds vindt dat het voorgestelde plan volledig buiten proportie is en niet in verhouding staat tot de probleemstelling bij de Slijpebrug en in de Spermaliestraat.


Naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het PRUP loopt er van 2 mei tot en met 1 juli een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan je alle documenten van het PRUP inkijken en bezwaren bezorgen aan de overheid. Boerenbond zal alvast een gefundeerd bezwaar indienen. Alle info kan je vinden via https://rechtnaarzee.be/ of via de website van de provincie West-Vlaanderen.


Bij het openbaar onderzoek wordt er ook opnieuw een infomarkt georganiseerd. Daar worden onder meer de optimalisaties ten opzichte van het vorige plan toegelicht. Deze zal doorgaan op woensdag 22 mei in CC De Branding te Middelkerke tussen 16u en 20u. 


Wenst je hulp bij het schrijven van je bezwaar, maak dan een afspraak bij onze collega’s van dienstbetoon via 051/26 03 80 of westvlaanderen@boerenbond.be