Menu

Minister Van den Heuvel overlegt met hardfruitsector

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Minister Van den Heuvel heeft Boerenbond en andere belangenbehartigers van de hardfruitsector uitgenodigd om de inzet van extra promotiemiddelen voor hardfruit toe te lichten en het oordeel van de sector te vragen over een rooiregeling voor hardfruit in Vlaanderen.

Pieter Timmermans, adviseur Tuinbouw Studiedienst Boerenbond

Extra promotie

Vlaanderen stelt 200.000 euro bijkomende promotiemiddelen ter beschikking om de binnenlandse consumptie van hardfruit te stimuleren. VLAM-directeur Filip Fontaine lichtte toe dat deze bijkomende middelen ingezet worden om de geplande promotiecampagne uit te breiden. De radiospot zal langer uitgezonden worden in de periode vlak na de pluk en op een later moment in het verkoopseizoen wordt hij opnieuw uitgezonden. Bovendien worden bijkomende mediakanalen aangeboord om het bereik van de campagne te vergroten. Tot slot zal men bij verschillende retailers met promotiecampagnes in de winkel het verbruik van binnenlands fruit stimuleren.

Rooipremie

Luc Uytdewilligen van het departement Landbouw en Visserij legde uit dat het sinds 2000 wettelijk niet meer mogelijk is om binnen de GMO (gemeenschappelijke marktordening) met een rooipremie een productiebeperking te organiseren. Dat is alleen nog mogelijk via een staatssteunregeling, 100% gefinancierd door de lidstaat zelf, op basis van een sterk onderbouwd dossier en onder zeer strikte voorwaarden. Het doel van zo’n rooiregeling moet zijn om volledige en definitieve sluitingen van landbouwondernemingen te realiseren. Een premie om bepaalde percelen binnen een onderneming selectief te rooien is slechts in zeer uitzonderlijke situaties toegestaan en de gronden die uit productie genomen worden, moeten binnen de 2 jaar omgezet worden in bos of natuurgebied. Deze randvoorwaarden gelden bovendien niet alleen voor de huidige eigenaar van de gronden maar worden overgedragen bij verkoop. Voor percelen in volle productie zou een rooipremie van 34.000 euro/ha voor peren en 24.000 euro/ha voor appelen uitgekeerd kunnen worden.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker gaf aan dat de randvoorwaarden bij het voorstel een enorme afwaardering betekenen voor het bedrijfskapitaal van de fruittelers. Bovendien zouden zeer vruchtbare gronden mogelijk een bestemmingswijziging ondergaan en permanent onbeschikbaar worden voor landbouw. Voor Boerenbond is een rooiregeling met deze voorwaarden dan ook niet gewenst. Dit standpunt werd gedeeld door rest van de vergadering.

Verkoopsystemen

Tot slot gaf minister Van den Heuvel aan dat zijn administratie in de komende weken met de vertegenwoordigers van de hardfruitsector de mogelijkheden voor alternatieve verkoopstrategieën zal bekijken. Op korte termijn zal ze bij de mededingingsautoriteiten informeren of de voorstellen die nu al op tafel liggen ook haalbaar zijn.

Boerenbond vraagt ook Hogan om steun

Toen Europees commissaris Phil Hogan vorige week in het kader van besprekingen over het GLB na 2020 deel nam aan een vergadering van de Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca, maakte Pieter Verhelst, lid van ons Hoofdbestuur van de gelegenheid gebruik om de commissaris te vragen of uitzonderlijke steunmaatregelen mogelijk waren voor de noodlijdende hardfruitsector. Commissaris Hogan gaf aan dat de sector in het verleden al toegang had gekregen tot deze uitzonderlijke financiële steun en dat de maatregel niet herhaald zal worden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: