De markt: rundvee

De prijzen van de melktype kalveren vertonen een positieve trend. De prijs van zwartbonte stierkalveren schommelt rond 140 à 150 euro met uitschieters voor de betere kalveren. 

De prijzen van kruisingstierkalveren schommelen rond 350 à 400 euro. De prijs van de kruisingvaarzen schommelt rond 225 à-250 euro, met uitschieters voor de betere kalveren. De prijzen van dikbilkalveren schommelen rond 875 à 940 euro, met uitschieters voor de betere kalveren.

De prijzen van dikbilstieren blijven op niveau. Ze variëren rond 3,85 tot 4 euro/kg levend of 6,40 à 6,55 euro/kg geslacht. Via specifieke afzetkanalen zoals producentenorganisaties worden hogere prijzen (6,60 à 6,80 euro/kg geslacht) gerealiseerd. De prijzen van dikbilkoeien blijven eveneens stabiel. Ze schommelen rond 4 à 4,15 euro/kg levend of tot 6,30 à 6,40 euro/kg geslacht, met uitschieters tot 6,50 euro/kg geslacht voor de betere koeien. Ook hier worden via specifieke afzetkanalen hogere prijzen gerealiseerd. De prijzen van reforme melkkoeien gaan ook terug in stijgende lijn. De prijs voor een P2-type reforme melkkoe schommelt rond 3,34 euro/kg geslacht, deze voor een O3-type melkkoe zit op 4,04 euro/kg geslacht. De zwaardere koeien (U-types) noteren op 5,1 euro/kg.

Bron: Boerenbond.