fsd

Land- en tuinbouwers in overleg met lokaal bestuur

Zowel in Mechelen als in Laakdal gingen land- en tuinbouwers in overleg met het lokaal bestuur. Op beide locaties was men positief verrast door de talrijke opkomst en werd het gesprek aangegaan. 

Er werd geluisterd naar elkaar en de lokale land- en tuinbouwers konden hun bezorgdheden uiten aan hun bestuur. De land- en tuinbouwers vroegen aan de besturen om de bezorgdheden van de sector niet zomaar aan kant te schuiven, maar er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De druk op ruimte is groot en een lokaal bestuur kan er mee voor zorgen dat de ruimte die voorzien is om aan land- of tuinbouw te doen ook werkelijk kan gebruikt worden door land- en tuinbouw. Verschillende onderwerpen, die de druk op de ruimte vergroten, kwamen in beide gesprekken aan bod en werden gehoord.