Menu

Het Meetjesland is jong en geweldig

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Het Leaderproject 'Jong & Geweldig' wil vernieuwde methodes ontwikkelen waarbij innovatie en netwerken centraal staan...

Het Meetjesland is een gebied met veel landbouwactiviteit. Maar ook in het Meetjesland neemt het aantal landbouwers jaar na jaar af. Daarnaast is het Meetjesland een ondernemende regio. Het Plattelandscentrum Meetjesland had de ambitie om jonge en startende plattelandsondernemers bewust te maken van hoe belangrijk zij zijn voor de plattelandsdynamiek maar ook hoe het karakter en de eigenheid van het Meetjesland voor hen een troef kan zijn.

Het is vanuit deze optiek dat het Leaderproject ‘Jong & Geweldig’ ontstond, onder leiding van het Plattelandscentrum, met als partners het College Ten Doorn in Eeklo, de Afdeling Biotechniek van de Vives Hogeschool en Groene Kring. Uitgangspunt was het ontwikkelen van vernieuwende methodes waarbij innovatie en netwerkvorming tussen jonge en startende ondernemers centraal staan.

Innovatiedenktanks

Na een brede oproep in de pers werden drie innovatiedenktanks opgericht die begeleid werden door een supervisiegroep bestaande uit ervaren peters en meters: de stal van de toekomst (’t Pauwenhof in Eeklo, een kleinschalig duurzaam gemengd bedrijf in combinatie met een hoeveslagerij);  de ontwikkeling van de app ‘In de keet’ door jonge studenten landbouw van het College Ten Doorn, waarbij een landbouwbedrijf op ludieke wijze wordt ontdekt en ‘Angär/Caprijke heeft LEF’, een project rond jong, ethisch en duurzaam ondernemerschap in één van de Meetjeslandse gemeenten.

Daarnaast werd de toekomst van de landbouw in het Meetjesland onderzocht via de methodiek van het scenarioschrijven, een theoretische denkoefening waarbij gezocht werd naar factoren die een bepalende invloed hebben op de ontwikkeling van de landbouw op lange termijn. Deze beïnvloedende factoren werden verzameld aan de hand van interviews die werden afgenomen bij een twintigtal stakeholders uit de ruime agrobusiness.  In drie workshops werden deze factoren verder besproken, uitgediept en uiteindelijk gedistilleerd in vier ‘werelden’: scenario’s waarin landbouwbedrijven van verschillende aard zich op langere termijn (2050) moeten zien te handhaven in functie van de meest dominante factoren. De deelnemers aan het slotevenement van het project werden vakkundig door deze scenario’s gegidst door Eddy Matthys, die voor de gelegenheid in de huid kroop van Boer Eddy. Hij bract aan de hand van krantenkoppen de consequenties van de scenario’s in kaart.

De ideale wereld

De bedoeling van deze denkoefening is meer ideeën genereren om tot een ‘ideale’ wereld te komen. Ook kunnen (agrarische) ondernemers zich zo mobiliseren om rond innovatie te denken en samen te werken. Uit dit geheel van activiteiten is een lerend netwerk ontstaan van mensen die elkaar inspireren, helpen en die willen samenwerken.

Het volledige overzicht is binnenkort te bewonderen op www.plattelandscentrum.be, die dankzij dit project trouwens volledig vernieuwd werd.