Deadline premiesubsidie Brede Weersverzekering: dinsdag 30 april

Land- en tuinbouwers met open teelt (zoals akkerbouw, groenten- en fruitteelt) kunnen zich bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade door ongunstige weersomstandigheden met een Brede Weersverzekering.

Een erkende brede weersverzekering dekt alvast de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, hevige regenval en uitzonderlijke droogte. Vanaf 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie (65% van het premiebedrag) als je een erkende Brede Weersverzekering afsluit. Indien de verzekerde teelt schade heeft geleden, dan wordt het schadedossier afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij waarmee je een overeenkomst afsluit.
De subsidie voor de brede weersverzekering moet aangevraagd worden uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, dit is tot en met dinsdag 30 april 2024. De uiterste datum om een polis te kunnen afsluiten bij een verzekeraar kan vroeger liggen. Daarvoor verwijzen we naar jouw individuele verzekeraar.

Bron: Boerenbond.