Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte in ons land

In overleg met de verschillende betrokken partijen werden recent 2 besluiten gepubliceerd om besnoitiose in België te voorkomen en te bestrijden.
Boviene besnoitiose is een door vectoren overgedragen parasitaire ziekte die quasi onmogelijk te behandelen is. De incidentie van deze ziekte is sinds kort sterk verhoogd bij runderen aangevoerd vanuit gebieden waar deze ziekte endemisch is. Aangezien de Belgische rundveestapel momenteel nog gespaard is van deze ziekte, was het noodzakelijk maatregelen te nemen om de introductie van de ziekte vanuit risicolanden te bestrijden.
Geldende maatregelen
Het ministerieel besluit van 12 maart 2024 betreffende de te nemen noodmaatregelen om de introductie van boviene besnoitiose in België te voorkomen, omvat maatregelen die van toepassing zijn op:

  • Risicorunderen
  • Contactrunderen
  • Verdachte runderen
  • Geïnfecteerde runderen

Het besluit definieert ook de diagnosetests die moeten worden gebruikt bij opsporing van de ziekte en bepaalt de opdracht van de dierenartsen en de verenigingen, in het kader van dit besluit.
Koopvernietigende gebreken
Parallel met dit besluit werd op 3 maart 2024 een koninklijk besluit gepubliceerd dat besnoitiose opneemt in de lijst van koopvernietigende gebreken voorzien in het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren, dat geldt in geval van handel tussen twee Belgische inrichtingen.
De bestaande maatregelen zijn samengevat in de onderstaande tabel. 
Besnoitiose is een ziekte die via aankoop intreedt. Hoewel het nu als een koopvernietigend gebrek wordt beschouwd, geldt dit enkel voor dieren die op Belgisch grondgebied zijn aangekocht. Om problemen te voorkomen bij aanvoer van een dier vanuit een risicoland, aarzel dan niet om de verkoper te vragen een opsporingstest uit te voeren vóór het vertrek van de inrichting van herkomst.

Links naar wetgeving 
•    Ministerieel besluit van 12 maart 2024 betreffende de te nemen noodmaatregelen om de introductie van boviene besnoitiose in België te voorkomen.
•    Koninklijk besluit van 3 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren.
 

njjn