ggbg

Beproefde technieken rond waterkwaliteit

28 maart 2023

Serreteelten maken gebruik van een gesloten watercircuit. Om een gezond gewas te kunnen telen, is het belangrijk de waterkwaliteit goed te houden of te verbeteren als dat mogelijk is.

Afhankelijk van het te behandelen water en de eisen die aan de kwaliteit van het proceswater worden gesteld, worden verschillende technieken toegepast in de tuinbouw.

Waterontharding

In het grootste deel van België stroomt er hard tot zeer hard water door de leidingen. Dat houdt in dat er te veel kalk in zit. De kalk vormt kalkaanslag, wat zorgt voor verstoppingen en beschadigingen in de waterinfrastructuur, een hoger verbruik van detergenten, aantasting van toestellen en een sterk verminderde efficiëntie van waterverwarmingselementen.

In de tuinbouw wordt vaak met behulp van verwarmingsketels en wkk-eenheden warmte opgewekt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van grote warmteopslagtanks. Het juiste vulwater minimaliseert afzettingen door ketelsteen (waardoor ze minder efficiënt worden). Ook in kasverwarmingssystemen en open verdampende koeltorensystemen wordt door het tegengaan van kalkafzetting en corrosie maximaal geprofiteerd van de warmteoverdracht en wordt de levensduur van de systemen verlengd.

Ontzouting

De meeste planten zijn niet goed bestand tegen zout. Door het water te ontzouten via membraanfiltratie kan de optimale samenstelling van het water voor een specifiek gewas worden gecreëerd. Dat heeft als bijkomend voordeel dat het water vaker kan worden hergebruikt. Vuil in de watergeefsystemen veroorzaakt verstopping en beschadiging van de apparatuur en leidingen. Voor de juiste werking van deze systemen en om tussentijdse uitval te voorkomen, wordt het water bijvoorbeeld ontzout door middel van omgekeerde osmose. Dankzij deze techniek worden alle opgeloste mineralen uit het water gefilterd.

dfd
Filtratie

IJzer en mangaan komen veel voor in bronwater. Ze slaan na oxidatie door zuurstof neer als vaste stof (ijzer- en mangaanoxiden) op het filtermateriaal. Om neerslag van ijzer en mangaan te minimaliseren en zo de levensduur van systemen te verlengen, worden ze uit het water gefilterd. Dit gebeurt met behulp van volautomatische gesloten en semigesloten filtratiesystemen. Er wordt ook gebruikgemaakt van hoogbeddieptefiltratie, multimediafiltratie (voor behandeling van grond-, put- en oppervlaktewater en recyclage van proceswater) en actieve koolfiltratie. Deze laatste techniek kan als hoofdtechniek en als nageschakelde zuiveringstechniek worden gebruikt.

Beheersing bacteriën

Afhankelijk van de bronwaterkwaliteit in de regio kan het water nog hoge concentraties moerasgassen bevatten, zoals methaan en zwavelwaterstofgas. De methaan-oxiderende bacterie, die in de watergeefsystemen aanwezig is, leeft van dit gas, waardoor slijmvormende biomassa ontstaat. Dit veroorzaakt vervuiling en verstopping van het watergeefsysteem. Een beluchtings- en ontgassingstoren kan de aanwezige gassen op een zeer efficiënte manier minimaliseren en het zuurstofarme water beluchten voor een maximale zuurstofverzadiging. Dit zal er voor zorgen dat slijmvorming tot een minimum wordt beperkt.

Lubron, een specialist in waterbehandelingssystemen uit Bornem met ook vestigingen in Nederland, Engeland, Duitsland, heeft in meer dan 40 jaar veel ervaring opgedaan met het behandelen van water voor vrijwel elke situatie. Meer informatie vind je op hun onderstaande website.

Meer info: www.lubron.be.