Rekenblad Fruitteeltsector voor opmaak dossier Rampenfonds

Voor de fruittelers werd een rekenblad ontwikkeld om vlot het totale schadebedrag te berekenen. Zowel schade aan de vruchten en bomen als aan hagelnetten/regenkappen kunnen hier ingevuld worden.

Ook herstellingswerken en bewarende maatregelen zijn opgenomen in de berekening. Het berekende totaalbedrag geeft een schatting van de opgelopen schade in €, het rampenfonds kan steeds andere normbedragen hanteren en zal een vergoeding uitbetalen die een deel van dit schadebedrag dekt. Dit rekenblad werd niet ontwikkeld door Boerenbond maar door BFV en Georges Noelmans.

Download het rekenblad: