Nieuw Strategisch Plan Bio mikt op 5 keer 5 procent

24 april 2023

Maandag heeft minister Jo Brouns het Strategisch Plan Bio 2023-2027 voorgesteld bij biolandbouw- en maatwerkbedrijf De Wroeter in Limburg. Dat plan stippelt de strategie uit voor biologische landbouwproductie in Vlaanderen in de komende vijf jaar. Er is sprake van 5x5% groeiambities, op maat van de Vlaamse biolandbouw.

“De biologische landbouw vervult in Vlaanderen een voortrekkersrol bij de verdere verduurzaming van de landbouwsector”, aldus de minister. “Vandaag ligt de focus op verduurzaming en vergroening. Wij onderschrijven de Europese ambities, maar je moet het als regio ook aankunnen. Het nieuwe Strategisch Plan Bio focust op de groei van de vraag naar biologische producten.”

5% biologische productie en -consumptie

Het plan geeft invulling aan de biodoelstelling van de Europese ‘Van boer tot bord’-strategie. Dat houdt in dat er gestreefd wordt naar vijf procent van het landbouwareaal in biologische productie tegen eind 2027, 30.000 hectare in totaal. De omzetwaarde van de biologische dierlijke productie moet groeien naar vijf procent van de omzetwaarde van de gezamenlijke dierlijke productie. Minimaal vijf procent van de landbouwbedrijven moeten tegen eind 2027 bio zijn en ook vijf procent van wat er in Vlaanderen geconsumeerd wordt moet tegen het einde van 2027 biologisch zijn.

De overheidscatering geeft daarbij het goede voorbeeld met vijf procent bioproducten tegen 2027. Om tot die groei te komen, staan er in het plan zes strategische doelstellingen. Een stijgende vraag naar bioproducten; verdere optimalisatie van de bioketen; biolandbouw als meer structureel onderdeel van de landbouwpraktijk in Vlaanderen; inzetten op de koploperspositie van de biolandbouw op vlak van duurzaamheid; blijvende investeringen in onderzoek en kennis en een sterke beleidsvisie, gepaard gaand met een robuust wetgevend kader.”

Input vanuit Boerenbond

Het plan komt er na een brede consultatieronde en samenwerking tussen het Departement Landbouw en de verschillende Stakeholders van de biologische landbouw in Vlaanderen. Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens: “De strategische doelstellingen sluiten aan bij de input die Boerenbond geleverd heeft aan dit Strategisch Plan Bio. Bio vraagt extra inspanningen van landbouwers en er zijn zeker uitdagingen, maar het loont de moeite als er ook voldoende bio-consumptie is. Met dit plan kunnen we komen tot een goede ontwikkeling van de biologische sector in Vlaanderen.”

Bron: Boerenbond.