njjn

Aanvraag 100 halve dagen seizoenarbeider melkveesector verlengd

24 augustus 2023

Ben je als melkveehouder op zoek naar ondersteuning om het werk op jouw bedrijf rond te krijgen, dan biedt de specifieke seizoensarbeidsregeling voor melkveebedrijven misschien wel mogelijkheden. Met deze regeling kan je een externe arbeidskracht gedurende 100 halve dagen inzetten op jouw bedrijf ter ondersteuning.

Hiermee kan je iemand laten komen voor bijvoorbeeld een melkbeurt van 3 à 4 uren of voor hulp bij het voeren… Seizoensarbeid in op landbouwbedrijven is al langer mogelijk, maar je moest de werknemers altijd een volledige dag inschakelen. Dit kon tot 50 dagen per jaar. Sinds 1 juli is de regeling specifiek voor melkveehouders aangepast en kan je dus ook een werknemer 100 halve dagen inzetten tot eind 2023. Het is de bedoeling dat deze regeling in 2024 wordt verlengd.

Regeling kan je niet automatisch toepassen

Let wel, de specifieke regeling voor de melkveehouderij kan je niet automatisch toepassen. Er dient een aanvraag eerst gericht te worden aan het Paritair Comité voor de Landbouw  én aan het Sociaal Fonds Landbouw. Deze aanvraag moest in principe voor 15 augustus gebeuren, maar de aanvraagperiode is nog even open tot 8 september. Wil je gebruik maken van deze regeling, doe dan zeker tijdig een aanvraag. Dit kan eenvoudig door het aanvraagformulier in te vullen.

Hieronder kan je dat aanvraagformulier downloaden.

 

In de aanvraag moet opgegeven worden hoe de activiteiten die betrekking hebben op de aanwezigheid van melkvee op het bedrijf (het melken zelf, het voederen  en verzorgen van dieren) nu gebeuren.

Het Paritair Comité zal de lijst van de bedrijven die in 2023 gebruik kunnen maken van de 100 halve dagen, medio september afronden. De bedrijven worden verwittigd.

Wat zijn de voornaamste voorwaarden?

De specifieke seizoensarbeidsregeling voor de melkveehouderij kan je als veehouder-werkgever tijdens het volledige jaar toepassen. Er kunnen meerdere tijdelijke arbeidskrachten op hetzelfde moment aan het werk zijn.

Het gaat hier ook over dagcontracten zoals in de tuinbouw. Er moet elke dag, voor de aanvang van het werk, een dimona aangifte gebeuren. Als werkgever kan je zelf de dagen kiezen waarop iemand wordt ingezet. Je kan dus van deze soepele regeling gebruik maken voor werkzaamheden op de hoeve, voor voorjaarsactiviteiten op het veld, voor de oogst van b.v. granen, maïs, aardappelen… Wanneer iemand zowel  ’s morgens als ’s avonds zou komen op dezelfde dag, kunnen er twee dimona aangifte gebeuren en zijn dit twee halve dagen. De cumulatie van volle en halve dagen mag nooit boven de 50 volle of 100 halve dagen komen.

Wat zijn de kosten om iemand in te schakelen?

Een bijkomend voordeel van de seizoensarbeidsregeling is dat de sociale bijdragen niet berekend worden op het werkelijke loon maar op een forfaitair dagloon. Het minimaal wettelijk uurloon bedraagt nu vanaf 1 juli 2023 11,53 euro. Maar de sociale zekerheidsbijdrage wordt berekend op een dagbedrag van slechts 12,04 euro. Per dag dient er dus 4,29 euro aan de RSZ betaald te worden, wat veel minder is dan bij reguliere arbeid. Hierdoor bedraagt de minimale loonkost ongeveer 13 euro per uur.

Bron: Boerenbond