Geen limietdatum meer voor aanvraag seizoenarbeid melkveebedrijf

15 september 2023

Ben je melkveehouder en op zoek naar ondersteuning om het werk op je bedrijf rond te krijgen? Dan biedt de specifieke seizoensarbeidsregeling voor melkveebedrijven misschien wel mogelijkheden.

Met deze regeling kan je een externe arbeidskracht gedurende 100 halve dagen inzetten op je bedrijf ter ondersteuning. Hiermee kan je iemand laten komen voor bijvoorbeeld een melkbeurt van 3 à 4 uur of voor hulp bij het voeren. Seizoenarbeid op landbouwbedrijven is al langer mogelijk, maar je moet de werknemers dan steeds een volledige dag inschakelen. Dit kan tot 50 dagen per jaar. Sinds 1 juli is de regeling specifiek voor melkveehouders aangepast en kan je dus ook een werknemer 100 halve dagen inzetten tot eind 2023. Het is de bedoeling dat deze regeling in 2024 wordt verlengd.

Geen limietdatum meer voor aanvraag

De specifieke regeling voor de melkveehouderij kan je vanaf nu automatisch toepassen. De procedure is op vraag van Boerenbond vereenvoudigd. Je hoeft als bedrijf niet te wachten op een goedkeuring. Je moet wel een aanvraagformulier sturen naar het Sociaal Fonds Landbouw. Je vindt dat formulier op onderstaande website.

In tegenstelling tot eerdere berichten is er dus geen uiterste datum meer waarop deze melding bij het Sociaal Fonds moet aankomen. Van zodra je het formulier verstuurd hebt, kan je onmiddellijk gebruikmaken van de specifieke regeling. De aanvraag aan het Sociaal Fonds voor de Landbouw is wel nog nodig om de toepassing van de regeling in de praktijk in de loop van 2024 te kunnen evalueren met de sociale partners.

De regeling geldt momenteel tot eind 2023. Het is de bedoeling dat deze in 2024 wordt verlengd. Daarover zullen we in november duidelijkheid hebben.

Voornaamste voorwaarden

De specifieke seizoensarbeidsregeling voor de melkveehouderij kan je als veehouder-werkgever gedurende het hele jaar toepassen. Er kunnen meerdere tijdelijke arbeidskrachten op hetzelfde moment aan het werk zijn. Het gaat hier ook om dagcontracten zoals in de tuinbouw. Er moet elke dag, voor de aanvang van het werk, een Dimona-aangifte gebeuren. Als werkgever kan je zelf de dagen kiezen waarop iemand wordt ingezet. Je kan dus van deze soepele regeling gebruikmaken voor werkzaamheden op de hoeve, voorjaarsactiviteiten op het veld, de oogst van bijvoorbeeld granen, mais of aardappelen ... Wanneer iemand zowel ’s morgens als ’s avonds op dezelfde dag zou komen werken, kunnen twee Dimona-aangiften gebeuren en zijn dit dan twee halve dagen. De cumulatie van volle en halve dagen mag nooit boven de 50 volle of 100 halve dagen komen. Tot slot kan eenzelfde arbeidskracht zowel ingezet worden in de klassieke seizoenregeling als in de specifieke regeling voor de melkveehouderij.

Wat kost het?

Een bijkomend voordeel van de seizoenarbeidsregeling is dat de sociale bijdragen niet berekend worden op het werkelijke loon maar op een forfaitair dagloon. Het minimaal wettelijk uurloon bedraagt sinds1 juli 11,53 euro, maar de socialezekerheidsbijdrage wordt berekend op een dagbedrag van slechts 12,04 euro. Per dag dient er dus 4,29 euro aan de RSZ betaald te worden, wat veel minder is dan bij reguliere arbeid. Hierdoor bedraagt de minimale loonkost ongeveer 13 euro per uur.