jnj

“Alles wat we kunnen mechaniseren is meegenomen”

13 september 2022

Als derde generatie nam Luc Krijnen in 1996 samen met zijn echtgenote Ann Hereijgers zijn ouderlijk tuinbouwbedrijf Gestelberries over.

Elke dag leveren ze verse aardbeien aan Coöperatie Hoogstraten. Luc combineert zijn werk met diverse engagementen in de sector. Hij trekt zeker naar de Mechanisatie en Demovakbeurs. “Mechanisatie en automatisatie in de teelt hebben nog veel groeipotentieel.”

Het familiebedrijf in Meer (een deelgemeente van Hoogstraten) werd in 1965 opgericht door Lucs grootvader Jozef. “Mijn ouders Fons en Elza hadden 5000 m2 serres, wij breidden het geleidelijk aan uit naar bijna 12 ha, inclusief de huiskavel. Van die 12 ha is er bijna 7,5 ha onder glas (met zes afdelingen) plus 3 ha trayveld, dat we drie jaar geleden hebben aangelegd. Verder hebben we ook vijf waterbassins – drie voor de kas en twee voor het trayveld – en enkele loodsen”, vertelt Luc.

“Op het einde van de voorbije droogteperiode waren de twee grootste bassins volledig leeg, de overige bevonden zich op een minimumniveau. We telen de rassen Elsanta, Sonata (2,2 ha belichte teelt met ledlampen sinds 2021) en Sonsation (vroege teelten) op een gotensysteem met teeltbakken, met veengrond als substraat. Ik ben heel tevreden over de belichte teelt van vorig najaar.”

Duurzaam telen

In 1989 was Lucs vader een van de eerste telers die naast de vollegrondsteelt ook de teelt op substraat ging toepassen. “We werken met een gesloten systeem”, gaat Luc voort met zijn verhaal. “Water en voedingsstoffen komen via druppelpennen bij de aardbeiplanten terecht. Het overtollige voedingswater wordt afgevoerd als drainwater, gezuiverd en ontsmet en daarna hergebruikt. We vangen ook al het regenwater dat van het dak van de serres stroomt en het overtollige water van de trayvelden op en hergebruiken het.”

Ziektes en insecten proberen Luc en Ann onder controle te houden door het uitzetten van natuurlijke vijanden (roofmijten, sluipwespen …) in de serre. “Via de klimaatcomputer streven we zo veel mogelijk naar een nachttemperatuur van 7 à 8 °C en een dagtemperatuur van 16 à 17 °C. Dan groeien de aardbeien het beste uit en zijn ze het langst houdbaar. Onze afzet verloopt bijna volledig via Coöperatie Hoogstraten; slechts sporadisch verkopen we ook aan particulieren.”

cv
Bezige bij

Op het bedrijf volgt Ann de administratie, personeelszaken, biologische bestrijding en de oogst op, terwijl Luc zich bezighoudt met de teelt, plantenopkweek, bespuitingen en diverse engagementen. Zo is hij bij Boerenbond bestuurslid bij de studiekring Antwerpen Aardbeientelers en de provinciale vakgroep Openluchtgroenten Antwerpen.

Bij Coöperatie Hoogstraten zit Luc al bijna vijftien jaar in de raad van bestuur, is hij voorzitter van de productadviescommissie en lid van de klankbordgroep. Dat zijn heel wat engagementen, dus is Luc blij dat oudste zoon Gert (23) sinds vorig jaar voltijds meewerkt op het bedrijf. “Gert neemt af en toe taken van mij over en voert ook ander essentieel werk uit: teelten verzorgen, gronden bewerken, de kas opruimen …

Onze jongste zoon Stef (17) heeft interesse om op termijn ook mee in het bedrijf te stappen. Verder werken we met Roemeense seizoenarbeiders, in het topseizoen zo’n 50 à 70, waarvoor we huisvesting hebben voorzien.”

"Door de torenhoge energieprijzen kunnen we dit jaar niet jaarrond telen."

hbb
Impact hoge energieprijzen

Dankzij de huidige infrastructuur (met een deel belichte teelt) kunnen Luc en Ann bijna het jaar rond telen. “Maar door de torenhoge energieprijzen gaan we dat dit jaar wellicht niet kunnen”, zucht Luc. “We verwarmen met aardgas, dus ik vrees dat we rond de jaarwisseling zullen moeten stoppen, tot we in maart met een nieuwe teelt kunnen beginnen. De planten voor de winterteelt (januari-februari) moeten we al in oktober uitplanten en ze vragen heel de winter warmte en belichting."

"Met de huidige energieprijzen betalen we ons daar blauw aan. Reken daarbij alle andere prijzen (voor potgrond, mest- en sproeistoffen, plastic bodembedekker …) die met 20% of meer zijn gestegen. Dat is onhoudbaar, zeker omdat we de gestegen kosten niet of nauwelijks kunnen doorrekenen. Daarbij komt nog dat de gemiddelde aardbeienprijs dit jaar bijna 1 euro lager ligt dan die van vorig jaar. Onze teeltvoorlichter, die al 35 jaar actief is en al veel crisissen heeft meegemaakt, vertelde me dat hij zijn hart vasthoudt voor waar het met deze energiecrisis (en alle andere gestegen kosten) naartoe gaat."

"Ook de energierekening van Coöperatie Hoogstraten, waar onze aardbeiplanten worden bewaard in koelcellen, swingt de pan uit. De overheid moet zeer dringend maatregelen nemen. Sinds vorig jaar hebben we een wkk. Daar kunnen we warmte en elektriciteit mee opwekken, waarmee we kunnen belichten. De overschot van de opgewekte elektriciteit gaat naar het net. De CO2 die vrijkomt wordt gezuiverd en gaat terug de kas in voor de planten. Dat is dus bijna een gesloten systeem.”

Automatisatie in de lift

Luc vindt dat mechanisatie en automatisatie in de aardbeiteelt nog heel wat groeipotentieel heeft. “Een plukrobot op bedrijfsschaal is nog niet voor morgen, maar alles wat we kunnen mechaniseren is meegenomen. Op de tweejaarlijkse Mechanisatie en Demovakbeurs leer je altijd wel iets bij over nieuwe technieken, of het nu gaat over spuiten, waterbehandeling, gewasonderhoud, belichting, plukkarren …

Ik ben al naar elke editie geweest; het initiatief ontstond indertijd vanuit de studiekring Aardbeientelers. Ik ben vooral benieuwd naar de nieuwe rassen van de plantenkwekers – en zeker naar een interessante doordrager – en ook naar de nieuwe uv-robot, waardoor de chemische bespuiting tegen witziekte kan wegvallen. Graag zou ik ook een deel van het aardbeiencongres in Antwerpen willen meepikken.”

Bron: Boerenbond.