Sensortechnologie in de sierteeltsector

Sensor in plant

De glastuinbouwsector wordt reeds jaren gekenmerkt door innovatiekracht en heeft de koppositie op het gebied van energie, water- en arbeidsbesparing en van efficiënte productiemethode. Echter de complexiteit van de bedrijfsvoering neemt toe waardoor het hebben van groene vingers alleen niet meer voldoende is. Glastuinbouwbedrijven moeten voldoen aan milieukundige, maatschappelijke en economische randvoorwaarden en moeten hun productie afstemmen op de vraag vanuit de markt. De tuinder krijgt steeds meer technische mogelijkheden om het productieproces in de gewenste richting te sturen. Met name de regeling van het kasklimaat, lichtintensiteit, CO2-concentratie, water en voeding.

Sensoren sturen teelt

Om de teelt optimaal te laten verlopen zal continu ingespeeld moeten worden op veranderingen in kasklimaat, water- en nutriëntenbeschikbaarheid in bodem of substraat en planteigenschappen. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen vormen betrouwbare sensoren in de bodem, aan de plant en in de lucht een belangrijk startpunt. Vervolgens worden de meetgegevens van de sensoren vertaald in acties van de klimaatcomputer om het productieproces te sturen en het kasklimaat te regelen.

Gebruik van simulatiemodellen en innovatieve sensoren vormen hierbij een belangrijk hulpmiddel. De laatste ontwikkeling hierin zijn de plantsensoren. Door het gebruik van plantsensoren (meten van stengeldikte, bladdikte, sapstroom, bladtemperatuur…) kan de teler het microklimaat en de toestand van de plant opvolgen. Eventuele problemen/groeistress zijn op deze manier veel sneller te detecteren, nog voor ze visueel zichtbaar zijn. We denken hierbij aan droogtestress, voedingsstatus, temperatuurstress…

Door deze snelle detectie met behulp van sensoren kan de teler nog efficiënter zijn teelt bijsturen.