Professioneel met personeel

Professioneel met personeel

Land- en tuinbouwers runnen een onderneming en zetten daarbij de bakens voor de toekomst uit. Soms moet je met een team zijn om dit allemaal tot een goed einde te brengen. Wanneer je werkt met medewerkers – wat het geval is op steeds meer land- en tuinbouwbedrijven – is het zaak om hen mee te krijgen in je verhaal. Maar hoe realiseer je dat in de praktijk?

 Brochure ‘Professioneel met personeel’

Vanuit het LIONSproject werd daarom de brochure ‘Professioneel met personeel’ in het leven geroepen. Deze brochure heeft als doelstelling om land- en tuinbouwers te ondersteunen die medewerkers (gaan) inzetten op hun bedrijf. In eerste instantie wordt de link gelegd tussen het bedrijf en de (potentiële) medewerkers. Hoe kan je hen inschakelen in je bedrijfsvisie en welke waarden staan voorop in de onderneming?

Aanwerven van je ideale medewerker

Daarnaast helpt ‘Professioneel met personeel’ je ook stapsgewijs richting het aanwerven van je ideale medewerker. Eerst door je te laten nadenken over welke medewerker je zoekt, vervolgens bij het opstellen en verspreiden van je vacature. Eens er zich kandidaten aanmelden, leer je ook hoe je beste kandidaat selecteert en onthaalt op je bedrijf.

Gemotiveerd aan de slag 

Tot slot kan je door middel van verschillende tips en methodieken leren om medewerkers gemotiveerd aan de slag te krijgen en te houden. Het leert je onder meer om effectief te belonen, om sterker en frequenter met hen te communiceren en feedback te geven maar ook om beter te delegeren. Is je nieuwsgierigheid geprikkeld?