Omschakelen naar biologische productie, iets voor mij?

BZB

Bio zoekt Boer begeleidt je met al je vragen rond omschakeling naar biologische landbouw. Dit kunnen vragen zijn rond wetgeving, premies, controle, fasering van de omschakeling, enz. Samen worden de kansen en knelpunten bekeken.  Omdat omschakelen naar biolandbouw een ingrijpende stap is voor je bedrijf helpt Bio zoekt Boer je bij het uitwerken van deze bedrijfsontwikkeling.