Land- en tuinbouwbedrijven met bewaring

SAVE

Met deze brochure wil het SAVE-consortium illustreren hoe land- en tuinbouwbedrijven met bewaring van hun producten zoals groenten en fruit, de elektrische energie die ze zelf produceren maximaal kunnen inzetten op het eigen bedrijf.