Kostprijsberekening voor korteketenproducenten

Rekenmachine

De wereld is volop in verandering en allerhande trends en tendenzen veranderen de wereld voortdurend. Als thuisverkoper speel je ook in op trends, onder andere op de voorkeur voor lokaal voedsel. Mensen willen weten waar hun eten vandaan komt en geven in sommige gevallen ook de voorkeur aan lokaal geproduceerd voedsel. Zeker als daar ook nog een waardevol verhaal aan gekoppeld wordt. Daartegenover staat dat consumenten onder druk van de voortdurende economische crisis ook steeds meer op de hoogte zijn van de prijzen en in hun aankopen daarmee rekening houden. Het is dus van belang dat jij als producent goed bewust bent van de prijs-kwaliteitverhouding van je product en hoe die zich verhoudt tot concurrerende producten. In welk prijssegment bevindt je product zich en wat is de kwaliteit ervan?

Om een goede prijs te kunnen bepalen, moet je de ondergrens kennen waarvoor je het product wilt verkopen. Je moet dus berekenen hoeveel kosten je moet maken om het product te kunnen aanbieden aan de klant. Ongeacht of je wilt streven naar de grootste klantentevredenheid, naar het beste product  of de laagste prijs, is het vandaag cruciaal om een goed zicht te krijgen op de kostprijs van je product en te begrijpen tegen welke prijs je het moet aanbieden. Deze brochure kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid en bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de theoretische uitleg over kostprijsberekening. Het tweede deel toont, aan de hand van een voorbeeld, hoe je de kostprijsberekening in de praktijk toepast en hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.

Klik hieronder om het praktisch voorbeeld te bekijken.