Je biobedrijfsvoering versterken: al nagedacht over samenwerking?

Je biobedrijfsvoering versterken: al nagedacht over samenwerking?

Zoals elke land- of tuinbouwer bots je als bioboer wel eens op de grenzen van je bedrijfsvoering. Je bereikt een nieuw sleutelmoment maar weet niet goed hoe je dat rond moet krijgen. Er schiet immers maar weinig tijd over om andere dingen te doen en/of het ontbreekt je aan areaal, financiële middelen, welbepaalde expertise, … om je (nieuwe) droom uit te rollen.

Of misschien nader je de pensioenleeftijd en stel je je vragen bij de overname van je bedrijf. Een samenwerking opstarten met een toekomstige overnemer kan je doorheen de laatste jaren helpen en  zorgt ervoor dat je in een toekomstgericht bedrijf kan blijven werken tot de laatste dag.

In al die situaties kan samenwerken een strategie zijn om je droom uit te rollen. Samenwerken kan op diverse niveau’s: 

  • Of je runt samen het bio- landbouwbedrijf,
  • of je beperkt de samenwerking tot samenaankoop van grondstoffen (zaden, machines, energie, verpakkingsmateriaal, …)
  • of van verkoop en marketing van je eindproducten.
  • Je bundelt de krachten op vlak van verwerking, onderzoek en ontwikkeling, gedeelde arbeidskracht, …

Ook in de biologische landbouw liggen nog heel wat onderbenutte kansen.

Breng de knelpunten in je bedrijfsvoering in kaart

Bekijk je bedrijf van op een afstand en deel je bedrijfsvoering onder in verschillende ‘afdelingen’: aankoop van grondstoffen, productie, verkoop, personeel,  …. Markeer de knelpunten en ga op zoek naar oplossingen. Daarbij kan samenwerken één van de manieren zijn om knelpunten aan te pakken. Samenwerken kan op verschillende manieren en met verschillende partners. Neem de tijd om de samenwerking te overwegen en op punt te zetten.

Je bedrijf in kaart met het stappenplan 

Hieronder vind je het stappenplan 'Je biobedrijfsvoering versterken: al nagedacht over samenwerking?'. Dit stappenplan en begeleidende handleiding helpen je op weg. Natuurlijk kan je daarbij ook altijd beroep doen op de consulenten van het Innovatiesteunpunt.

Download hier: 

Het stappenplan

 

De handeiding