Jaarverslag Boerenbond & Landelijke Gilden

Jaarverslag_nationaal_BB_LG

2020: een wereldwijde pandemie zette ons leven op zijn kop. Het menselijk leed veroorzaakt door corona is niet te overzien. En ook de economische impact was enorm. Tegelijk toonden velen zich sterk en beseften we opnieuw wat echt belangrijk is in het leven: gezondheid en menselijk contact met familie, vrienden, binnen de vereniging. We leerden opnieuw het lokale waarderen, inbegrepen de waardering voor en het belang van lokale voedselproductie. Want onze boeren en tuinders, die zijn - ondanks alle problemen - blijven voortwerken.