SAVE

Energie is een grote kost voor een glastuinbouwbedrijf. Deze kost drukken, kan door energie te besparen en/of zelf op te wekken. Met deze brochure wil het SAVE-consortium illustreren hoe glastuinbouwbedrijven de elektrische energie die ze zelf produceren maximaal kunnen inzetten op het eigen bedrijf. Vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, kan door in te spelen op flexibele lasten en door energieoverschotten op te slaan.