Een project over ondernemerschap

Dossier 'Een project over ondernemerschap'

In een steeds veranderende omgeving is het voor land- en tuinbouwbedrijven van belang om inzicht te hebben hun operationele, financiële en strategische doelstellingen.