Een luchtwasser, wat nu?

Brochure 'Een luchtwasser, wat nu?'

De intensieve veehouderij in Vlaanderen is absoluut één van de belangrijkste economische landbouwsectoren. Met ongeveer 2,6% van de varkens en 3,2% van het pluimvee is Vlaams-Brabant de provincie die het minst rijk is aan veeteelt. Maar daartegenover kent onze provincie een sterke verstedelingsdruk wat zorgt voor specifieke knelpunten in relatie tot de veehouderij. Onze veehouders moeten boeren met steeds meer buren en moeten daarom meer dan ooit rekening houden met luchtemissies.

Daarom investeert onze provincie in het project ‘Duurzame aanpak van geuremissies’. Met dit project willen we haalbare maatregelen of systemen ontwikkelen die zowel voor bestaande als nieuwe stallen de geur kunnen beperken. Eén van deze haalbare technieken is de luchtwasser. Een luchtwasser is ontwikkeld om ammoniak uit de stallucht te wassen. Binnen de ontwikkeling van emissiearme stalsystemen neemt de luchtwasser een bijzondere positie in, vanwege het hoge reductiepercentage (70 - 95%). Tenminste als die goed functioneert, want daar blijkt in de praktijk vaak het probleem te liggen. Opvolging en onderhoud zijn cruciale factoren voor een goed werkende luchtwasser. Met deze brochure ‘Een luchtwasser, wat nu?’ willen we varkenshouders helpen om zo’n maximaal mogelijk rendement uit hun luchtwasser te halen.