Business Model Canvas voor zorgboerderijen

BMC

Er zijn al heel wat verbredingsmogelijkheden op land- en tuinbouwbedrijven, denk maar aan toerisme, hoeveproducten, bezoeken, enz. Daarnaast zien ook meer en meer bedrijfsleiders mogelijkheden in het aanbieden van zorg. Op die manier willen ze hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

Deze brochure wil bedrijfsleiders begeleiden in het nadenken over ondernemen en verbreden in de zorg en doet dit aan de hand van het Business Model Canvas.

In de verschillende hoofdstukken worden het model en de onderdelen toegelicht.

  1. In het eerste hoofdstuk wordt duiding gegeven bij wat het Business Model Canvas is en wat je als bedrijfsleider hiermee kunt doen.
  2. In het tweede hoofdstuk worden enkele termen geduid die verder in deze brochure gebruikt worden, om in de daaropvolgende 9 hoofdstukken de verschillende blokken van het Business Model Canvas één voor één uit te leggen. De beschrijving moet de bedrijfsleiders in staat stellen om zelf aan de slag te gaan met het canvas.
  3. Om dat te doen, geven we in het laatste hoofdstuk nog een lege template mee.