Business model canvas: voor nieuwe starters in land- en tuinbouw

BMC

Met deze brochure willen we starters een leidraad geven om de eerste stappen te zetten naar een ondernemingsplan door middel van het Business Model Canvas.

Aan de hand van het Business Model Canvas kun je beschrijven hoe je bedrijf in elkaar zit
en hoe je waarde creëert, levert en behoudt. Het is opgebouwd uit negen blokken:
aanbod, klantengroepen, klantenrelaties, kanalen, inkomsten, kernactiviteiten, mensen
en middelen, strategische partners en kostenstructuur.