Bomen langs de openbare weg

bomen langs openbare wegen

De ambitie rond bossen en bomen in Vlaanderen is groot: naast 4000 ha bijkomend bos tegen 2024 wenst Vlaanderen te voorzien in 1 extra boom per Vlaming. Ook op lokaal niveau wordt er meer en meer gedacht aan de mogelijkheden om bijkomende bomen te voorzien. Hierbij kunnen de redenen zeer divers zijn: van het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente tot het bestrijden van het hitte-eilandeffect in verstedelijkte kernen. De aanplant van bomen staat hierbij vaak in het teken van ruimere plannen zoals klimaatcharters of burgemeesterconvenanten.