boer zkt tijd

De brochure Boer [m/v] zkt tijd wil via verschillende thema’s land- en tuinbouwers laten nadenken
over hun arbeidsvraag. Het wil handvaten meegeven om eens bij stil te staan.

Het is een leesdocument dat wil aanzetten tot reflecteren. En uiteindelijk ook tot het nemen van actie om het werk op een efficiënte en aangename manier te blijven doen.

Efficiëntie & samenwerking
In deel 1 wordt gekeken naar manieren om de eigen efficiëntie te verbeteren. Vervolgens focust deel 2 op het verbeteren van het samenwerken en de afstemming tussen alle (mede)werkers op het bedrijf. In deel 3 staan tot slot enkele tips om bijkomende, externe arbeid te vinden.