Verhogen weerbaarheid sierteeltbedrijven

Verruiming afzetperiode en consumentgericht produceren.

De hele corona-crisis heeft een aantal pijnpunten in de sector blootgelegd. Een van de belangrijkste hiervan is de korte afzetperiode van bepaalde bedrijven, zoals perkgoedbedrijven. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor externe factoren die een rechtstreekse invloed hebben op het verkoopseizoen, zoals een lockdown, maar evengoed kunnen de weersomstandigheden roet in het eten gooien. Momenteel zijn er wel bepaalde teelten die gecombineerd worden met perkgoed en zorgen voor een verlenging van het  verkoopseizoen, maar veelal gaat het om dezelfde teelten, die niet steeds rendabel blijken.

Om de perkgoedbedrijven verder te ondersteunen, start vanaf 1 juli 2021 een nieuwe Operationele Groep. Gedurende twee jaar gaat het PCS samen met AVBS, Boerenbond, VLAM en een aantal perkgoedbedrijven op zoek naar nieuwe teelten, (i) waar vraag naar is op de markt, maar nog niet of onvoldoende beschikbaar in Vlaanderen en de buurlanden, en die (ii) combineerbaar zijn, zowel qua infrastructuur als qua teeltperiode, met de huidige perkgoedproductie. In een tweede fase gaan we, aan de hand van een consumentenonderzoek en nieuwe marketingtools, op zoek naar de beste marketingstrategieën om deze nieuwe teelten, maar ook de huidige productie, maximaal te laten renderen.

De expertise van het Boerenbond zal met name ingezet worden in de zoektocht naar de beste marketingstrategieën:

  • Waardecreatie zit niet zozeer in technologie, product of dienst, maar vooral in de ervaring van de klant/consument
  • Hoe creëren we ‘unieke waarde’?

Op basis van tendensen, gaan we ideeën genereren en selecteren en uitwerken tot prototypes.

Projectinfo

Programma

Operationele groep

Periode

01/07/2021 - 01/07/2023
Europees landbouwfonds