De wereldbevolking groeit en zal in 2050 9 miljard mensen tellen, terwijl de hulpbronnen afnemen. Het Noordwest Europees-gebied is een zeer dichtbevolkt gebied dat gekenmerkt wordt door intensieve landbouw. Er is nood aan duurzame alternatieve grondstoffen voor de voeding.

Het ValuSect consortium bestaat uit 10 partners en 8 geassocieerde uit 7 landen in Noordwest Europa.

ValuSect verbetert de innovatieprestaties van bedrijven door het versterken van de transnationale samenwerking en de exploitatie van onderzoek naar insecten als bron voor de ontwikkeling van voedselproducten. De focus zal liggen op de ontwikkeling van een duurzaam transnationaal programma waarbij alle partners met expertise op het gebied van insecten, voedselproductie, innovatie en commercialisering worden betrokken om bedrijven te ondersteunen in co-creatie.

De kennis zal worden overgedragen aan bedrijven door middel van proefdemonstraties en praktijktesten in nauwe samenwerking met de eindgebruikers via open/thematische oproepen tot het indienen van voorstellen.

Tijdens de duur van het project zullen 40 cases worden geselecteerd en uitgevoerd.  Hieraan voorafgaand dienen enkele vragen van KMO's opgehelderd te worden over de kwaliteitsverbetering van de productie en verwerking van insecten, vb. samenstelling insect, consumentenappreciatie. Drie insectensoorten die reeds een voedingsdossier hebben, zullen in dit project worden gebruikt.

Min. 15 reeds op de markt verkrijgbare insect gebaseerde voedingsmiddelen zullen worden beoordeeld op hun voedselveiligheid en houdbaarheid en 40 cases zullen worden ondersteund.

Het acceleratorprogramma zal na het project worden voortgezet. Dit zal het innovatieniveau van bedrijven in de voedingsindustrie in het NWE-gebied verhogen en zal de creatie van een consumentenmarkt voor insectentoepassingen op lange termijn versnellen.

Lead partner organisation

  • Thomas More Kempen vzw

Partnerorganisatie:

  • Inagro vzw
  • Aberystwyth University
  • Zürcher Fachhochschule
  • Stichting Fontys
  • Boerenbondvereniging voor projecten vzw
  • Teagasc the Agriculture and Food Development Authority in Ireland
  • New Generation Nutrition Pro-Active
  • AliénorEU
  • BIC Innovation Limited

Projectinfo

Programma

Interreg IVB NWE
Met cofinanciering van: Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

Periode

31/12/2019 - 25/06/2023
banner

Met cofinanciering van:

VLAIO