Smart farming en food processing

beeld SF en FP project

Projectinfo

Programma

Interreg Vlaanderen-Nederland

Periode

01-04-2023 - 01-05-2026

Het doel van dit project is om de inputs te verlagen in de land- en tuinbouw en de voedselverwerkende bedrijven ((kunst)mest, gewasbeschermingsmiddelen en arbeid) en de opkomst van nieuwe teelten te stimuleren met behulp van technologie en samenwerking.

Dit project is primair gericht op het ontwikkelen van een aantal concrete toepassingen die een oplossing zijn voor vraagstukken van plant based land- en tuinbouwbedrijven of voedingsprocesbedrijven. Hiermee willen we bijdragen aan het versnellen van de landbouwtransitie.

Wat wil het project bereiken?

We gaan op zoek naar vraagstukken/uitdagingen waar Robotica en andere Industry 4.0 technologie een oplossing kunnen bieden.

Dit doen we in 2 stappen:

  1. vraagbundeling binnen de land- en tuinbouw en voedselverwerkende industrie zodat we een zicht krijgen op de vraagstukken in deze sectoren.
  2. een selectie te maken van specifieke uitdagingen en die precies te formuleren zodat innovatieve bedrijven daarmee aan de slag kunnen.

Met deze vraagstukken trekken we geïnteresseerde technologiebedrijven in Vlaanderen en Nederland aan.
Aan de hand van pitches kunnen zij kort in grote lijnen hun benadering van het vraagstuk uitleggen en bijkomende vragen stellen aan de vraagstukhouders. De vraagstukhouders kunnen ook vragen stellen aan de technologiebedrijven.  Als er een match gaan we de bedrijven helpen om een plan uit te werken waarmee ze aan de slag kunnen om het vraagstuk op te lossen. Dit met oog op en bredere toepassing op de sector of andere sectoren.
 

De thema’s waar de vraagstukken/ uitdagingen zich op richten zijn:

Vraagstukken vanuit de plantbased boerenbedrijven gericht op:

  • Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen
  • Automatisering van kleine teelten zowel op het land als in serres/kassen o.a. koolgewassen, witloof, aardbeien.
Vraagstukken vanuit de voedingsproces industrie gericht op:
  • Smart automatisering van foodhandling processen, inclusief flexibele en robuuste productiesystemen o.a. voor kleine serie groottes.

Om deze vraagstukken te detecteren organiseren we challenges webinars. Heb je een mogelijk interessant vraagstuk dan komen we graag met jou in contact. Je mag je interesse bekend maken per mail aan kristof.severijns@boerenbond.be

Logo Smart farming & food processing