Siertelers en Keten Sterk²

Omdat een keten maar zo sterk is als de zwakste schakel zijn we met een tiental siertelers aan de slag gegaan om de keten te versterken. We vormden een operationele groep en werkten samen rond het professionaliseren van het klantenbeheer in de sector. 

"Doe wat je zegt, zeg wat je doet en bereid je goed voor"

Als sierteler heb je vermoedelijk veel klanten die allemaal goed behandeld willen worden. Ervaar jij ook mentale en financiële stress omdat je voor élke klant je uiterste best wil doen? Dan is deze brochure, gemaakt dankzij een tweejarige samenwerking met een tiental siertelers, helemaal wat voor jou. 

In de brochure vind je drie delen:

Bereid je goed voor. Alles begint met kennis van zaken. Verzamel dus info over je klanten(en) voor je aan een gesprek begint. Moeilijke gesprekken worden gemakkelijker als je cijfers mee hebt om je argumenten te onderbouwen.

Doe wat je zegt. Belofte maakt immers schuld. Bekijk hoe je je werking kan optimaliseren door mogelijke verspilling tegen te gaan, en koppel een klantenboordeling aan diensten die je levert. 

Zeg wat je doet. Een verwittigd mens is er twee waard. Let dus goed op je eigen communicatie en hou vooral ook rekening met de mens achter je klant. 

Van waar we komen

Tijdens de coronacrisis ondervonden veel siertelers hoe zwak ze eigenlijk staan in de keten. Door in te zeggen op klantensegmentatie en betere afspraken mat afnemers (klanten) te maken, krijgen siertelers weer grip op hun bedrijfsvoering. Ze verwerven zo ook mentaal en financieel meer rust en kunnen de relaties met hun klanten verduurzamen. Tevreden klanten zorgen op termijn ook voor tevreden consumenten - een sterkere keten dus!

Tijd voor klantenbeoordeling

Sierteeltbedrijven evolueren naar steeds meer klanten. Vaak wordt 80% van de omzet gerealiseerd door 20% van de klanten. En daarbij komt dat niet elke klant eenzelfde afnamepatroon heeft en op dezelfde manier omgaat met problemen en betalingen. Het is niet noodzakelijk om alle klanten op dezelfde manier te blijven behandelen. Een sierteeltbedrijf maakt dus best keuzes welke klant hij op welke manier wilt bedienen. Het wordt tijd voor klantenbeoordeling (en eventueel klantensegmentatie).

Een direct gevolg is dat de interne organisatie ook moet worden aangepast aan de klantensegmentatie. Welke processen moeten worden aangepast om de nieuwe afspraken met klanten in de praktijk correct te kunnen toepassen.

Als laatste stap moet een aangepaste communicatie de sierteler in staat stellen in een meer gelijkwaardige positie te komen t.o.v. zijn klanten. Ze moeten het vertrouwen dat ze willen uitstralen op een constructieve manier verwoorden en hierdoor meer respect afdwingen bij hun klanten. Dit moet resulteren in meer afzetzekerheid (of levergaranties) en een kosten-efficiënte productie waardoor de weerbaarheid van de sierteeltbedrijven groter wordt.

Aanpak operationele groep

De Operationele groep heeft dit op twee manieren aangepakt:

  • Een individueel begeleidingstraject van een aantal sierteeltbedrijven die het engagement aangegaan om al deze stappen met hun klanten te doorlopen.
  • De ervaringen uit die individuele trajecten delen.

Projectinfo

Programma

Operationele Groep

Periode

1/1/2022 – 31/12/2023

Met de steun van:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer info op www.vlaanderen.be/pdpo

pdpo logo