Op stap naar een digitale leer- en werkcultuur in Boerenbond en Landelijke Gilden

Boerenbond & Landelijke Gilden zet de komende jaren verdere stappen naar een meer digitale leer- en werkcultuur.

De ICT-infrastructuur werd al eerder aangepast, waardoor alle medewerkers beschikken over het nodige materiaal en aangepaste systemen om digitaal samen te werken.

De komende jaren zetten we verder in op ontwikkeling, opleiding en begeleiding voor alle medewerkers zodat ze voldoende handvaten bieden om binnen deze systemen vlot te kunnen werken. 

Voor het realiseren van in dit project werd steun verleend uit het Europees Sociaal Fonds, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid. 

 

logobalk esf
Resultaten: 

Op basis van een analyse van de leer- en opleidingsbehoeften bij de medewerkers en de noden vanuit de organisatie werd een plan van aanpak uitgewerkt. Hieruit zijn een aantal opleidingstrajecten gedestilleerd, die inzetten op het versterken van vaardigheden als digitale geletterdheid, samenwerken, zelfregulering en sociale en culturele vaardigheden. 

Concreet werken we tijdens de projectperiode verschillende opleidingsprogramma’s uit die inzetten op: 

  • Doordacht omgaan met combinatie telewerk en kantoorwerk 
  • Eigenaarschap opnemen in het werk 
  • Leidinggeven op afstand 
  • Het faciliteren van vergaderingen op afstand 
  • Omgaan met groepsdynamiek op afstand 
  • Digitale geletterdheid vergroten 
  • Kennisbeheer 
  • Gebruik van moderne ICT-technieken om samen te werken 

Projectinfo

Programma

ESF - www.esf-vlaanderen.be

Periode

1/09/2021 - 1/12/2022