Ons buurtpunt: samen op maat

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot voor kort had je het vaak allemaal 'onder de kerktoren'. Maar doorheen de tijd verdwenen veel lokale zaken, lokale loketten en samen met hen, lokale ontmoetingsplaatsen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto.

De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners. Met het project 'ons buurtpunt,samen en op maat ' helpen het Innovatietsteunpunt voor Landbouw en Platteland, Landelijke Gilden, Cera, het Netwerk Duurzame Mobiliteit, VVSG en Toolbox lokale spelers op weg om een buurtpunt op te richten, op maat van en in samenspel met alle lokale actoren. In een Lerend Netwerk gaan we op zoek naar innovatieve en rendabele oplossingen voor lokale voorzieningen.

Waarom? Wat? Hoe?

Waarom?

De voorbije decennia verdwenen steeds meer winkels, cafés en diverse diensten uit kleinere kernen. Tegelijk werd er geschrapt in het aanbod van het openbaar vervoer. Voorzieningen en diensten werden gecentraliseerd, ontmoetingsplaatsen verdwenen. Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto.

Wat?

Een buurtpunt is een ontmoetingsplaats met verschillende diensten, vaak opgericht vanuit een samenwerking tussen diverse, lokale spelers. De concrete invulling en vorm hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Ons buurtpunt, samen en op maat.

Een buurtpunt is een fysieke plaats, een pand waar je terecht kan voor een drankje of een kleine hap, en/of voor een basisaanbod van kruidenierszaken, droge voeding maar vaak ook verse groenten, fruit, zuivel en vlees, al dan niet geleverd door lokale land- en tuinbouwers. Een buurpunt kan ook de nadruk leggen op mobiliteit en vertrekken vanuit de functie van een mobipunt. Of wie weet heb jij wel heel andere ideeën bij het concept buurtpunt. We zijn benieuwd die te horen.

In de praktijk zien we op termijn dat, wat het uitgangspunt ook is, er vaak meerdere functies samen komen. Buurtpunten groeien uit tot maatwerk voor de buurt waarbij invulling gegeven wordt aan lokale noden.

Wij zochten en vonden inspiratie in het Dorpspunt van Beveren aan de IJzer, in de buurt van Veurne.

Hoe?

Een buurtpunt start meestal op dankzij de inzet van enkele trekkers. Mensen met goesting vinden elkaar, werken een concept uit, zoeken medestanders bij buurtbewoners, lokale overheid, lokale ondernemers, … en gaan van start.

Ben jij zo’n trekker maar heb je nog een duwtje in de rug nodig? Mis je nog wat expertise in 1 of meerdere domeinen of wil je van anderen horen hoe zij het doen? Dan ben jij , of zijn jullie, de mensen die we zoeken om aan te sluiten bij ons Lerend Netwerk.

LEREND NETWERK ‘Ons buurtpunt, samen en op maat’

Een Lerend Netwerk is een unieke manier om je bij te schaven. Het is geen droog opleidingspakket maar een leertraject waar je door contact met experten én ervaringsdeskundigen, maar ook door het overleg met de andere participanten van het Lerend Netwerk, veel bijleert. De ervaring leert ons dat deel uitmaken van een Lerend Netwerk vaak niet stopt na de lessenreeks, maar doorloopt in de tijd. Compagnons tijdens de opleiding blijven elkaar vinden, ook na de opleiding.

Met het Lerend Netwerk ‘Ons buurtpunt: samen en op maat’, reiken we je kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we je vooruit bij de opstart. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen lokale context alle kans tot slagen te geven.

In een reeks webinars krijg je een introductie over wat een buurtpunt is en hoe je het kan invullen, op maat van je eigen buurt, hoe je een samenwerking opstart en participatie van de buurt inbouwt. We leren je hoe je kan samenwerken met de lokale overheid of hoe je als overheid de buurt kan benaderen. Als buurtpunt denk je na over de juridische entiteit die best bij jullie buurtpunt past, hoe je het buurtpunt uitbouwt tot een levensvatbaar initiatief waarbij we de nadruk leggen op ‘ondernemerschap en financiële haalbaarheid’. Ook al is een buurtpunt niet bedoeld om winstgevend te zijn, toch is het belangrijk er over te waken dat het zelfbedruipend is. We reiken ook handvaten aan rond communicatie, marketing, het bereiken van kansgroepen en de inzet van vrijwilligers.

In elk webinar nodigt de docent uit tot het maken van ‘huiswerk’. Zo vertaal je de opgedane kennis naar jullie idee rond de uitrol van een buurtpunt. Ideaal is als je de webinar volgt met de partners van jouw project. Uit jullie onderling overleg krijgt jullie idee meer vorm maar komen zeker nog onbeantwoorde vragen naar boven.

De webinars volg je op jullie ritme, wanneer, waar en met wie je wil. alleen is het aangewezen om een welbepaalde reeks van webinars gevolgd te hebben tegen welbepaalde data waarop offline sessies gegeven worden.

Tijdens enkele offline sessies zijn de experts aanwezig die de webinars invulling gaven.  Je kan bij hen terecht met de vragen die je nog hebt rond hun thema. Het feit dat alle deelnemers van het Lerend Netwerk fysiek aanwezig zijn laat ook toe om kennis en ervaring uit te wisselen met andere buurtpunten in (pre)startfase.

Smaakt dit alles naar meer? Volg dan zeker de Kick off sessie.

Terugblik op de Kick off van 30/3/2021
Op 30 maart 2021 organiseerdenwe een prikkelend inspiratiemoment rond buurtpunten en het Lerend Netwerk. 

Op zoek naar het programma van het Lerend Netwerk en de link om je in te schrijven voor het Lerend Netwerk? Klik  dan hier. Je kan er ook de opname van de Kick off herbekijken waarin uitgelegd wordt wat een buurtpunt is (vanaf minuut 4.50) en wat het traject van het Lerend Netwerk inhoudt (vanaf 22.45). Vanaf minuut 42 wordt er antwoord gegeven op gestelde vragen. De totale duur van de opname bedraagt een uur.

Projectinfo

Periode

01/01/2021 - 31/12/2021
Logo partners

'Ons buurtpunt, samen en op maat’ is een samenwerking tussen het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, Landelijke Gilden, het Netwerk duurzame mobiliteit, Cera, VVSG en Toolbox