Met Get Wasted creëert EIT Food een oplossing voor voedselverspilling: een digitale marktplaats voor voedseloverschotten. Het project verbindt alle actoren in de voedselwaardeketen – van producenten en groothandels tot grootkeukens en restaurants – en stelt hen in staat om groente- en fruitoverschotten van en aan elkaar te kopen en verkopen.

Doelstellingen

Vanuit circulair perspectief is het afval van de ene speler, de grondstof voor de andere. Het komt er dus op aan om de juiste linken te leggen. In Get Wasted matchen we elke reststroom met de juiste partner in het ecosysteem. Sommige reststromen kunnen daarbij rechtstreeks herbestemd worden – zoals fruit – en andere dienen als basis voor een nieuw product, vb soep. In het leggen van onze matches tussen partners hebben we aandacht voor waar we meerwaarde kunnen creëren. Door samenwerkingen op te zetten tussen actoren in de sociale en reguliere economie, maken we gezonde voeding toegankelijker voor kwetsbare groepen, zoals scholen en zorginstellingen. Daarnaast zorgen we ook voor extra sociale tewerkstelling en werken we duurzame logistieke samenwerkingen uit rond de ophaling en levering van overschotten. 

Hoe doen we dat? Get Wasted is in feite een digitale marktplaats, waar overschotten op aangeboden en afgenomen kunnen worden. Zo stimuleren we een circulaire economie en ondersteunen we het lokale ecosysteem. Door producenten en verwerkende actoren met elkaar te verbinden op een online marktplaats creëren we nieuwe afzetmogelijkheden voor diverse actoren in de voedselproductie en –distributieketen en gaan we voedselverspilling tegen. Get Wasted wil daarbij complementair en versterkend werken aan de huidige reguliere marktmogelijkheden én schenkingen aan voedselbanken en armoedeorganisaties. Vandaag is het aanbod aan overschotten groter dan de afzetmogelijkheden. De restromen kunnen goedkoper aangekocht worden, wat nieuwe mogelijkheden creëert voor organisaties die met beperkte budgetten moeten werken (scholen, vzw’s die met kwetsbare groepen werken enz.). Zeker in deze tijden, wanneer voedselzekerheid hoger op de agenda staat, is er veel interesse in Get Wasted.

Aanpak

Get Wasted werkt volgens eens stapsgewijze aanpak: 

  1. Antwerpen als living lab. In Antwerpen loopt sinds 2021 een piloottraject met Get Wasted. Daarvoor wordt reeds met een beperkt aantal actoren samengewerkt om soepen en smoothies te kunnen voorzien voor scholen op basis van reststromen van groenten en fruit. Vanaf eind 2022 willen we Antwerpen als een living lab professionaliseren en een trekkersrol laten opnemen binnen de uitbouw van Get Wasted. 
  2. Opschaling in Vlaanderen: pilootfase in Leuven en andere Vlaamse steden.
  3. Circulaire, duurzame logistiek uitwerken
  4. Projectcoördinatie, communicatie en disseminatie
     

Projectinfo

Programma

Call Vlaanderen circulair

Periode

1/1/2023 - 31/12/2024