Eerste hulp bij hittestress koe

Dit project streeft ernaar om de Vlaamse rundveehouders te sensibiliseren over de maatregelen ter preventie van hittestress en over de mogelijkheden om de gevolgen van deze hittestress te beperken bij hun veestapel.

We willen de rundveehouders niet alleen sensibiliseren rondom de mogelijkheden van de verschillende technieken, maar ook inzicht geven in de werkingskosten en eventuele investeringskosten hiervan. We zullen de rundveehouders begeleiden bij de keuze van de geschikte maatregelen voor hun bedrijf waardoor de hittestress bij hun veestapel beperkt wordt.

Goede voorbeelden & kosten-batenanalyse

Aan de hand van enkele cases op praktijkbedrijven zullen we de goede praktijken i.v.m. de reductie van hittestress demonstreren. We begeleiden deze bedrijven in verband met de meest adequate toepassing.

Daarnaast voorzien we ook demonstratievideo’s en kosten-batenanalyses van de verschillende technieken. Voor een verdere optimale verspreiding van de projectresultaten voorzien we onder meer ook de organisatie van 2 demonstratiebeurzen en een 6-tal persartikels.

Waarom is dit project interessant voor melk- en vleesveehouders?

  1. Antwoorden op je vragen: Zowel vlees- als melkveehouders zijn zich bewust van de nefaste gevolgen van hittestress, maar hebben veel vragen over welke maatregelen ze best kunnen toepassen om de consequenties te verminderen.
  2. Nieuwe technieken leren gebruiken: Om de gevolgen van de steeds extremere hittestress zoals die van de afgelopen zomers te beperken, is er nood aan de implementatie van nieuwere technieken naast het correct toepassen van de bestaande praktijken. Daarom willen we in dit project focussen op verschillende thema’s die hier samen een preventieve en/of remediërende rol in spelen.
  3. Inzicht in je kosten: We willen de rundveehouders niet alleen sensibiliseren rondom de mogelijkheden van de verschillende technieken, maar ook inzicht geven in de werkingskosten en eventuele investeringskosten hiervan.
  4. Keuzebegeleiding: We zullen de rundveehouders begeleiden bij de keuze van de geschikte maatregelen voor hun bedrijf waardoor de hittestress bij hun veestapel beperkt wordt met als resultaat:
    • minder uitval van dieren,
    • reductie van verliezen ten gevolge van directe productiedalingen (zowel daling melkproductie als toename voederconversie, daling vleeskwaliteit, ...)
    • en minder lange termijneffecten: zoals vruchtbaarheids-, klauw- en gezondheidsproblemen.
hittestress - partners

Projectinfo

Periode

1/4/2021 - 31/3/2023