COREnet - Connecting advisOrs towaRd a European NETwork for consumer-producer chains

COREnet zal zorgen voor een autonoom en levensvatbaar leernetwerk voor intercollegiaal leren in heel Europa voor adviseurs in de Korte Keten . Het richt zich tot een reeks adviseurs, zowel uit landbouworganisaties, degenen die onder het toepassingsgebied van AKIS vallen, als privé.

40 'Golden Cases'

COREnet gaat op zoek naar minstens 40 'Golden Cases'. Dit zijn toonaangevende voorbeelden in de Korte Keten waarbij de adviesverlening erachter wordt onderzocht.

Wat zijn de succesfactoren binnen deze adviesverleningen ? De kennis wordt gedeeld over alle 27 Europese landen waarbij minstens 27 piloten 'Lighthouse Projects' worden gestart die deze vergaarde kennis in praktijk gaat brengen in andere lidstaten. Hiervoor wordt een open call georganiseerd.

Hiernaast wordt er ook een database opgemaakt van alle bestaande adviesorganen/personen in Korte Keten binnen Europa met als doelstelling een open-netwerk van adviesverleners die elkaar kunnen contacteren voor advies en kennisuitwisseling.

De volgende Golden Cases werden tot dusver bezocht:

Corenet