Climate Farm Demo wil een netwerk van proefboerderijen in heel Europa  en de geassocieerde landen opzetten om de invoering van klimaatslimme landbouwpraktijken en de brede verspreiding ervan binnen en over de AKIS's van de EU te vergroten en te versnellen.

Het project zal 6 activiteitenniveaus combineren:

1. Netwerkactiviteiten,
2. demonstratie-activiteiten
3. kennisuitwisselingsactiviteiten,
4. wetenschappelijke en technische activiteiten,
5. koolstofcredits en vergoedingsmechanismen onderzoeken en uitwerken en 
6. ‘co-innovatie’ en nieuwe oplossingen oppikken en ondersteunen.

Deelnemen als demobedrijf?

Door het opzetten van het netwerk van demoboerderijen in Europa kunnen we onze leden informeren over het nemen van klimaatslimme maatregelen op hun bedrijf, om zo samen de broeikasgasemissies te verlagen.Bedrijven die interesse hebben om als demoboerderij deel te nemen aan dit project, mogen steeds contact opnemen met Bieke Bockx.

climate farm demo

Demonstratieboeren gezocht!

Je boerderij klimaatbestendig maken? Dan is dit project voor jou!

Profiteer van gratis deskundige kennis en verbeter uw bedrijfsmanagement door lid te
worden van het Climate Farm Demo netwerk!

Projectinfo

Programma

Horizon EU

Periode

1-12-2022 - 1-12-2029

Meer info

 

Volg het project ook op:

Twitter  | Linkedin