Carbon Farming - lokaal Carbon Farming opschalen in West-Vlaanderen

carbon farming

Projectinfo

Programma

PDPO

Periode

1-9-2022 tot 31-12-2024

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden - en zo klimaatopwarming tegen te gaan - maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Landbouwers kunnen letterlijk CO2 uit de atmosfeer halen en binden onder de vorm van koolstof in de bodem, wat bovendien gunstig is voor de bodemkwaliteit.

Gezocht lokale oplossingen

Steeds meer organisaties zoeken naar lokale oplossingen om (een deel van) hun onvermijdbare CO2 uitstoot te compenseren. Kortom, een lokale CO2-compensatie van hen via de land- en tuinbouwsector kan dus een win-winsituatie betekenen voor beide partijen.

Landbouwers en compenseerders

Binnen West-Vlaanderen zijn er reeds kiemen gelegd voor een aantal samenwerkingen tussen landbouwers en compenseerders (o.a. Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Vlaams Hoeverund, Lokaal Brood en Claire). Binnen dit PDPO project willen we samen met Inagro, De Bodemkundige Dienst van België en Boerennatuur Vlaanderen deze cases matuur maken en verduurzamen op lange termijn. Tevens willen we de lessen en ervaringen van die pilootprojecten bundelen in lokale aanbevelingen en praktische aandachtspunten, om verder te verspreiden en een basis te laten vormen voor toekomstige initiatieven.

Boer en maatschappij

Op die manier wensen we in te zetten op boer en maatschappij die samen naar meer koolstofopslag werken, waarbij engagement aangewakkerd wordt binnen zowel de landbouwsector als de maatschappij.

Concreet gaan we met het partnerschap:

  • Bestaande cases en samenwerkingen opschalen in West-Vlaanderen
  • Nieuwe piloten opstarten
  • Nieuwe bodemmaatregelen uitwerken en wetenschappelijk onderbouwen
  • Kennis via demo’s en lerende netwerken verspreiden tussen en met landbouwers
  • Inzetten op heldere communicatie
  • Beleidsevoluties opvolgen en strategische uitrol in handen nemen.
pdpo west vla