Onder impuls van coronacrisis steeg de animo voor lokale voeding en Korte Keten. De Vlaming herontdekte de boer uit de buurt. Een stijgend belang voor herkomst en lokaal werd geïdentificeerd als een blijvende trend. 1 op de 5 Vlamingen zegt vaker voor lokale producten te kiezen en dat waarschijnlijk in de toekomst te blijven doen.

 

Door drempels te verlagen in de Korte Keten willen we hun de kans geven om dit denken duurzaam om te zetten in daden. Met het project ͞Boer & Buurtsuper͟ willen de projectpartners deze tendensen in provincie Limburg stimuleren.

4 fasen

We doen dit in vier opeenvolgende fasen.

1. FASE 1: Behoefte- en ervaringsanalyse in de B2B-relatie

We voeren deze analyse uit bij de zelfstandige detailhandelaars in voeding in provincie Limburg. Door de peilen naar de behoefte , kunnen we nadien vraag gestuurd werken. Ondernemers ʹproducenten kunnen hun aanbod hierop afstellen en voorzien in een aangepast assortiment.

2. FASE 2: Bredere oriëntatie in bestaande B2B-relaties rond lokale voedingsproducten

Er wordt een inspiratietour naar ͚’good practices͛’ opgezet. Tijdens de tour worden er enerzijds detailhandelaars bezocht die een uitzonderlijke inspanning leveren rond verkoop van lokale producten, en anderzijds landbouwers die een uitzonderlijk aanbod hebben voor deze markt.

3. FASE 3: matchmaking tussen de doelgroepen

Met een smaakmarkt als format brengen we de individuele ondernemers en voedselproducenten 1op1 in contact met de uitbaters van Limburgse detailhandelszaken in voeding. Steeds met het oog op genereren van daadwerkelijke samenwerkingen. Afsluiten van de dag gebeurt op een informele manier. Dit alles met het oog op maximaliseren van de toekomstige samenwerkingen & om de eerste basis te leggen voor het lerend netwerk.

Samengevat bieden we op 1 intensieve dag 3 netwerkmomenten aan :

  • Inspiratietoer naar inspirerende supermarkten en ondernemers
  • Een smaakbeurs met 1op1 contacten
  • Een informeel afsluitend event met Limburgse producten in de kijker.

4. FASE 4: follow up door initiatie duurzaam lerend netwerk

Vanuit een gedeelde toekomstvisie op de markt wordt een duurzaam lerend netwerk van sterkhouders onder voedselproducenten en detailhandelaars geïnitieerd. De doelstelling met dit netwerk is om in te zetten op permanente stimulansen en matchmaking tussen lokale ondernemers in de voedingssector.

Waar vinden lokale eigenaars van supermarkten lokale producenten ?

Neem hier een kijkje voor meer info

Waar vinden lokale producenten eigenaars van lokale supermarkten ?

Neem hier een kijkje voor meer info. 

Een project van en door:

Dit project is samenwerking tussen Boerenbond, Steunpunt Korte Keten, Buurtsuper & Ciago. Het werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Limburg.

logo boer en buurtsuper
buurtsuper
Boerenbond logo - groen
ciago
Steunpunt korte keten

Projectinfo

Programma

Platteland Plus-Limburg

Periode

01/11/2021 – 31/12/2023