Boerenbond participeert in tal van innovatieprojecten. Ook jij als landbouwer kan je steentje bijdragen.  Regelmatig zoeken we bedrijven die een nieuw concept willen uittesten.   

Neem deel aan projecten

Heb je interesse om de kennis van projecten mee te vertalen naar de realiteit van je bedrijf? Hou dan zeker deze lijst in de gaten! En meld je aan.   Wij bekijken dan samen met je of jouw verwachtingen matchen met die van het project.

Een goed idee? 

Of heb je zelf ideeën rond innovatie op je bedrijf en vind je geen aanknopingspunt in de lijst?
Aarzel dan niet om ons ook te contacteren. Dan kijken wij of we andere mogelijkheden kunnen vinden.

Thema: Water

Afvalwater als waterbron - Blijf op de hoogte
Project Irricoli

Wil je op de hoogte blijven van de resultaten? Dat kan!  De opgedane kennis zullen we delen met de hele sector. Zo krijg je als land- of tuinbouwer de kans om een aantal workshops rond dit thema te volgen.

 

Thema: Klimaat

Testen duurzaam rantsoen
Project Happy CliMi

Het voornaamste doel van Happy CliMi is om op korte termijn concrete voederinstructies te kunnen meegeven aan melkveehouderijen voor grondstoffen als koolzaadschroot en bierdraf. 

Ben jij melkveehouder en zou je het wel zien zitten om deze duurzame rantsoenen op jouw bedrijf te testen (tegen vergoeding)? Laat ons zo snel mogelijk iets weten.

Je boerderij klimaatbestendig maken?
Project Climate Farm Demo

Profiteer van gratis deskundige kennis en verbeter uw bedrijfsmanagement door lid te worden van het Climate Farm Demo netwerk!

Climate Farm Demo is een Europees project waarin 28 Europese landen een netwerk van in totaal 1500 pilootboeren opzet.

De pilootboeren hebben toegang tot 6 jaar lang gratis deskundig advies en begeleiding om hun bedrijf klimaatbestendig te maken en nemen deel in een kennisuitwisselingsprogramma met boeren in binnen- en buitenland.

Voor Vlaanderen zijn we op zoek naar 30 pilootboeren uit de sectoren melkvee-, en varkenshouderij, akkerbouw met aardappelen in het teeltplan en fruitteelt.

Wat houdt het in?

  1. Door middel van een klimaatscan wordt de klimaatimpact van het bedrijf bepaald.
  2. Aan de hand van de resultaten wordt een persoonlijk advies opgemaakt per bedrijf om klimaatmaatregelen toe te passen.
  3. Het bedrijf wordt 6 jaar lang begeleid in de uitvoering van de haalbare maatregelen.
  4. De klimaatscan wordt periodisch herhaald om de evolutie van de klimaatimpact vast te leggen.
  5. 2-jaarlijks organiseert het bedrijf een demonstratiemoment om ervaringen met andere boeren uit te wisselen.
Jouw impact op het klimaat meten
Project Klimrek

Klimrek is een VLAIO-landbouwtraject dat opgestart is in september 2019. In dit project werken ILVO, Boerenbond en VITO vier jaar lang samen aan een klimaattraject voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. Hiervoor gaat een klimaatconsulent 'de boer op' met een gerichte klimaatscan en klimaatkoers om de landbouwers te ondersteunen bij het overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering waarbij het gemak voor de landbouwer en de economische haalbaarheid ook in rekening worden gebracht.

Ben jij varkenshouder of akkerbouwer met aardappelen? Wil jij inzicht krijgen in jouw impact op het klimaat en te weten komen wat je kan veranderen en wat dat betekent voor je economische balans? Dan is dit je kans!

Thema: Energie

Gezocht Limburgse land- en tuinbouwers - nog 20 gratis begeleidingen beschikbaar.  
Project: Nieuwe energie voor de landbouw van morgen

In het project ‘Nieuwe energie voor de landbouw van morgen’ zoeken we 30 bedrijven die gratis begeleid worden in hun overstap naar groenere verwarmings-alternatieven.