14 organisaties zetten troeven Vlaamse plantaardige sector in de verf

11 januari 2022

Op dinsdag 11 en dinsdag 18 januari zal Boerenbond, samen met een delegatie uit 14 plantaardige sectorfederaties, een position paper en een mand met lokale, plantaardige producten overhandigen aan minister-president Jan Jambon en aan ministers Hilde Crevits en David Clarinval. Met deze position paper willen de organisaties de belangrijkste troeven, kansen en uitdagingen van de Vlaamse plantaardige sector toelichten.

De plantaardige sectoren in Vlaanderen zijn een belangrijke hoeksteen in de Belgische economie en doorheen het Vlaams agro-voedingscomplex. In 2019 waren er in totaal 23.318 land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen. Zo’n 29% van deze bedrijven is gespecialiseerd in akkerbouw en 12% in tuinbouw (groenten, fruit en sierteelt). De eindproductiewaarde voor akkerbouw bedraagt 544 miljoen euro, voor groenten is dat 728 miljoen euro, voor fruit 564 miljoen euro en voor sierteelt 535 miljoen euro; alles samen goed voor 2,37 miljard euro in 2019. Dit cijfer omvat de primaire productie en wordt een veelvoud na handel en verwerking.

De combinatie van ideale teeltomstandigheden (gunstig klimaat en vruchtbare grond), de nabijheid van de verwerkende industrie en afzet in combinatie met de enorme know-how in de hele keten maakt de sector wereldleider op vlak van innovatie, duurzaamheid en voedselveiligheid. De plantaardige sectoren hebben in Vlaanderen en ook daarbuiten, op de Europese markt, een belangrijke uitstraling.  

In een bevattelijke position paper met als titel ‘Vlaamse plantaardige sector kleurt ons landschap’ benoemen 14 sectorfederaties (AVBS, Belfertil, Belgapom, Boerenbond, Fedagrim, Fegra, Fresh Trade Belgium, Landbouw-service, Navex, Phytofar, Seed@Bel, VBT, Vegebe, en Vlasverbond) de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van de brede plantaardige sector in Vlaanderen. Met de overhandiging van de position paper en een mand lokale producten willen  ze de sector extra in de verf zetten en vragen ze een beleid met een blik op de toekomst.

Positionpaper