Windbeurs biedt duidelijkheid rond windenergie voor land- en tuinbouw

Hoewel windenergie voordelen biedt voor zowel de energiefactuur van de boer als voor het klimaat, geven landbouwers aan dat er momenteel te weinig gecentraliseerde en transparante informatie beschikbaar is over deze techniek. Boerenbond beantwoordde de vraag van zijn leden en bracht op 25 juni meer dan 200 geïnteresseerden samen tijdens een studie- en beursdag rond windenergie. 

Land- en tuinbouwers zoeken vandaag actief naar manieren om de voetafdruk van hun bedrijf te verkleinen. Windenergie biedt daarin zonder meer kansen. Turbines met een vermogen tot en met 300 kW en een ashoogte tussen de 10 en 60 meter produceren de juiste hoeveelheid groene energie om een land- en tuinbouwbedrijf draaiende te houden. Ze maken het bedrijf klimaatvriendelijker en geven meer grip op de energiefactuur. De keerzijde van de medaille is dat met een windturbine een niet te verwaarlozen investeringskost meekomt. En met ondertussen zeventien aanbieders van turbines op de windmarkt, is het niet meer eenvoudig navigeren doorheen het aanbod. 

Contractuele aandachtspunten

Dat boeren hun potentieel als voorziener van groene energie maximaal kunnen benutten, is in ieders belang. Boerenbond wil zijn leden dan ook helpen om richting te vinden op de windmarkt. Het afgelopen anderhalf jaar verzamelden Boerenbondconsulenten data over de windturbines op land- en tuinbouwbedrijven. “Uit de 90 praktijkcases die we vergeleken, hebben we een aantal aandachtspunten gehaald waar je als landbouwer op kan letten als je een windturbine overweegt. We zien bijvoorbeeld duidelijke contractverschillen op gebied van werken die inbegrepen zijn in het contract, opbrengst- en productgaranties, onderhoud achteraf en opschortende voorwaarden. Je krijgt deze dingen best helder voor je effectief een contract afsluit”, zegt consulent energie en klimaat Laurens Vandelannoote. 

Van idee tot uitvoering

Een contract afsluiten met een leverancier van een windturbine is uiteraard maar een deel van het verhaal. Voordat een landbouwer een turbine kan plaatsen moet hij zeker zijn dat die turbine vergund zal raken en dat hij de nodige middelen ter beschikking heeft om ze te financieren. Dan rest er nog de vraag of de turbine ook op het elektriciteitsnet aangesloten kan worden. Boerenbond nodigde SBB, KBC, het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en Fluvius uit op zijn windbeurs om ook hierover duidelijkheid te bieden. Ten slotte vroeg het ook een selectie van aanbieders van turbines om hun producten te presenteren. Samen zorgde dit voor een allesomvattend programma dat de boer informeert van idee tot uitvoering. 

In de praktijk

Met de windbeurs bracht Boerenbond de theorie van windenergie naar de boer. Maar theorie blijft slechts papier zonder de praktijk. “Dit najaar organiseren we weer heel wat demosessies waar landbouwers die al een geïnstalleerde windturbine hebben vertellen over hun ervaringen. We stoppen trouwens niet bij (wind)energie. Ook rond de andere belangrijke klimaatthema’s zoals bodemuitputting en -verdichting, het inperken van methaan- en stikstofemissies, circulair inzetten van reststromen en watervoorziening organiseren we verschillende demonstratiesessies door en voor landbouwers. Inschrijven kan via www.boerenbond.be/praktijkdemos”, sluit Laurens af.