We roepen de politiek op om snel tot oplossingen te komen

De kiezer heeft de kaarten geschud. Boerenbond feliciteert de winnaars van de verkiezingen en kijkt reeds vooruit. De puzzelstukken liggen op tafel om snel tot nieuwe regeringen te komen. Onze land – en tuinbouwers kunnen het zich in uitdagende tijden zoals vandaag niet permitteren om in een periode van stilstand terecht te komen. We hebben nood aan duidelijke regeerakkoorden waarin keuzes gemaakt worden om de uitdagingen waar we voor staan samen aan te pakken: rechtszekerheid, ruimte om te ondernemen en een correct inkomen. 

De landbouwsector is een strategische sector die werk biedt aan meer dan 120.000 mensen. Voor land – en tuinbouwers is er, net als voor andere sectoren, geen tijd te verliezen. Onze ondernemers hebben nood aan stabiliteit, doordachte oplossingen en toekomstperspectief. Wij reiken de hand aan de onderhandelaars om werk te maken van rechtszekerheid, ruimte om te ondernemen, een correct inkomen en om verder te bouwen aan het overlegmodel waarvan de voorbije maanden de basis gelegd werd.

Het Europese beleidsniveau is bepalend voor alle andere beleidsniveaus. In de onstabiele wereld waarin we vandaag leven is een sterke, duurzame eigen voedselproductie belangrijker dan ooit. En daar hebben we boeren voor nodig. We moeten de boeren ondersteunen om ambitieuze doelstellingen te halen, zonder hen oneerlijke concurrentie aan te doen met handelsakkoorden waarin die duurzaamheid ineens een pak minder belangrijk blijkt. Na de Green Deal is het tijd voor de Farmers’ Deal.

De uitdagingen zijn groot. Politiek en middenveld moeten samen de hand aan de ploeg slaan. Boerenbond reikt de hand aan de toekomstige beleidsmakers om in overleg te gaan, met één heel duidelijke vraag: Land- en tuinbouwers zorgen voor uw eten, zorg voor hun toekomst!