Vlaamse perenteelt is klimaatneutraal

De Vlaamse perenteelt is klimaatneutraal. De opslag van koolstof in de boomgaard compenseert volledig de lage koolstofvoetafdruk. Dat toont wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Boerenbond. Deze week worden de eerste peren van het seizoen geplukt.

In deze video van 45 seconden vertelt onze consulente Annelies hoe de vork juist in de steel zit.

België groeide uit tot de belangrijkste perenproducent in Europa. Met onze Conference als vlaggenschip zijn we bekend over de hele wereld. Onze Belgische perentelers leveren niet alleen een topproduct af wat betreft smaak en voedselveiligheid, maar doen daarnaast veel inspanningen om de efficiëntie en duurzaamheid op hun bedrijf te verhogen. Wetenschappelijk bewijs over de lage impact van de perenteelt op het klimaat ontbrak echter nog. In opdracht van Boerenbond onderzochten de KU Leuven en ILVO de impact van de perenproductie op het klimaat. Deze resultaten zijn bijzonder positief en tonen aan dat de productie van Vlaamse peren klimaatneutraal gebeurt. Met de studies die Boerenbond liet uitvoeren willen we de Belgische consument informeren hoe klimaatneutraal onze lokale peren zijn.

Energie en meststoffen bepalend voor koolstofvoetafdruk

Om de koolstofvoetafdruk te berekenen voerde de KU Leuven een levenscyclusanalyse uit die rekening houdt met alle producten die nodig zijn om één ton peren te oogsten. Dit zijn de energiebronnen (elektriciteit, brandstof, …), water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De bewaring van de peren wordt apart berekend.

Op basis van data van Boerenbond werd een gemiddelde koolstofvoetafdruk van 43 kg CO2 eq/ton peren berekend, bij langdurige bewaring kan dit oplopen tot 65 kg CO2 eq/ton peren. Dit is een stuk lager dan eerdere berekeningen voor peren uit Frankrijk, Griekenland en China. Het energieverbruik is met 78% een doorslaggevende parameter waarbij het grootste aandeel (58%) van brandstof voor de machines komt. Een fruitteler rijdt immers vaak door zijn boomgaard, om te bemesten, snoeien, plukken, gras afrijden, onkruid bestrijden, bladvoeding en gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.  Daarnaast draagt ook de bemesting, en dan voornamelijk de stikstofbemestingen, bij aan de koolstofvoetafdruk (6%). Als de perensector nog verder wil optimaliseren kan er bijvoorbeeld ingezet worden op verdere elektrificatie van het wagenpark op basis van groene stroom, dit is volop in ontwikkeling.

Koolstofopslag in boom en bodem compenseert

Metingen van ILVO brachten aansluitend de koolstofopslag in de perenboomgaard in kaart. Percelen met meerjarige laagstamfruitbomen bevatten immers een grotere hoeveelheid koolstof dan andere landbouwsystemen. Dat is te wijten aan enerzijds de opslag van koolstof in het hout en anderzijds de toename van de bodemkoolstof door de gevallen bladeren, snoeihout, de permanente grasmat,  afgestorven boomwortels en het gebruik van stalmest. De verzamelde data toonde aan dat er jaarlijks 1,19 ton koolstof per ha bijkomend wordt opgeslagen, wat het equivalent is van 128 kg CO2 per ton peren. Daarmee compenseert de opslag van koolstof in de boom en de bodem de uitstoot van de productie ruim en mogen we zeggen dat onze Vlaamse perenteelt een positieve impact heeft op het klimaat. Na een of meerdere heraanplantingen bereikt de koolstofconcentratie in de bodem echter wel een evenwicht. Zodra dat gebeurt, wordt alleen nog bijkomende koolstof opgeslagen in de boom zelf. Ook die koolstof in het hout moet over een langere periode bekeken worden. Na het rooien zal immers het bodembeheer en de verwerking van het hout bepalen hoe lang de opgeslagen koolstof vastgehouden blijft.

Klimaatneutraal