Verwerping van natuurherstelwet door EU-commissie Leefmilieu is een duidelijk signaal

Boerenbond vindt het een zeer duidelijk signaal dat vandaag ook de Commissie Leefmilieu in het Europees Parlement de natuurherstelwet niet goedkeurt.

De sectororganisatie blijft aangeven dat zonder gedegen Europese impactanalyse het wetsvoorstel een doos van Pandora blijft. “Onze boeren leven nu al in grote onzekerheid, onder andere rond het bekomen van vergunningen voor investeringen of uitbreidingen. Als er een juridisch afdwingbare wet getekend wordt, die de huidige richtlijnen nog sterk uitbreiden, stevenen we af op een stikstofcrisis kwadraat. Het is dan ook een zeer positief signaal dat ook de politiek dit inziet en het ontwerp afkeurt”, zegt Boerenbond Voorzitter Lode Ceyssens. 

Vandaag hernam de Commissie Leefmilieu van het Europees Parlement de stemming over de resterende amendementen en de “endvote” van de natuurherstelwet. In navolging van de Commissies Landbouw en Visserij, stemden ook zij nu tegen het fel gecontesteerde wetsvoorstel. Boerenbond- voorzitter Lode Ceyssens reageert tevreden: 

“Het is positief dat de Commissie Leefmilieu, net als hun collega’s van Commissie Landbouw en Commissie Visserij, een sterk signaal geeft als voorbereiding van de plenaire stemming in het Europees parlement midden juli. In onze optiek was dit ook het enige juiste om te doen. We zijn niet tegen de intentie van de wet, maar wel tegen de manier waarop hij nu ondoordacht doorgedrukt wordt.

Er ontbreekt volledig een gedegen juridische, economische en ruimtelijke impactanalyse op Europees niveau die duidelijkheid moet verschaffen over de concrete uitvoering van de richtlijnen en de betrokken gebieden alvorens er handtekeningen worden gezet. Zo niet worden tal van ontwikkelingskansen voor landbouw en industrie gefnuikt.

Daarom vragen we om dit werk ten gronde opnieuw te doen, met een gedegen impactanalyse, en niet ‘op te lappen’ met wat amendementen links en rechts. Met bricoleren gaan we er niet komen. Met drie negatieve adviezen kan de plenaire vergadering van het Europees parlement nu niet anders dan de wet te verwerpen en terug te sturen naar de tekentafel.”

Boerenbond blijft ook benadrukken dat er meer met landbouwers zou samengewerkt moeten worden. De boeren blijven immers een van de grootse ambassadeurs van de Green Deal, die weten hoe ze economie en ecologie kunnen combineren. Het hoopt dat ook dat wanneer de commissie haar voorstel intrekt, er overleg zal volgen met betrokken stakeholders om samen te werken aan verbetering van de natuur, maar dan in een degelijk uitgewerkt, robuust en juridisch zeker kader, dat rekening houdt met de plaats die landbouw en economie nodig hebben in onze maatschappij. 

Bron: Boerenbond.