Uitgestoken hand moet nu snel leiden tot concrete resultaten

Na dagen van protesten waarbij boeren met de tractor de straat op kwamen en nadat de landbouworganisaties reeds door premier De Croo en Europees Commissievoorzitter Von der Leyen ontvangen werden, werden de landbouworganisaties deze ochtend ontvangen door de Vlaamse regering.

Het was een eerste constructief gesprek waar de Vlaamse regering naar de vragen en verzuchtingen van de landbouwers geluisterd heeft. De landbouworganisaties kregen de toezegging dat de Vlaamse regering nu overleg zal opstarten om tot concrete resultaten te komen.

Tijdens het twee uur durende overleg werden de vele grieven op vlak van administratieve betutteling, een eerlijk inkomen en rechtszekerheid, grondig doorgesproken. Boerenbond, ABS en Groene Kring gingen geen thema uit de weg

De Vlaamse regering heeft toegezegd om de komende dagen terug rond tafel te gaan zitten met de landbouworganisaties over concrete dossiers: bescherming van landbouwgrond, vermindering van administratieve lasten, een landbouwvriendelijk waterbeleid en meer rechtszekerheid. Vlaanderen zal ook ondersteuning bieden in het realiseren van een eerlijke prijs voor landbouwers. Men zal ook versneld starten met het ontwikkelen van een emissiereductiemodel voor het terugdringen van stikstof.  “Het gesprek was constructief en een goede eerste stap,” zegt Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond. “Wij kijken uit naar een snelle opstart van het strategisch overleg zodat er snel tot resultaten gekomen kan worden.”

Uitgestoken hand moet snel leiden tot concrete resultaten

Zowel het Europese, federale als Vlaamse niveau hebben de afgelopen toegezegd om concreet aan de slag te willen gaan samen met de landbouworganisaties. Boerenbond wilt deze dialoog een kans geven  “We willen dit overleg op de verschillende beleidsniveaus een kans geven, maar er zullen snel resultaten moeten komen. Die uitgestoken hand moet dus snel leiden tot concrete resultaten, dit mag niet verzanden in een praatbarak,” aldus Lode Ceyssens

Na afloop van het gesprek begaven de voorzitters van de landbouworganisaties zich richting Zeebrugge om de organisatoren van de blokkade de uitkomst van het overleg met de Vlaamse regering toe te lichten.

Bron: Boerenbond.