Toekomst Bierbeekse boeren bedreigd

6 mei 2022

Op donderdag 5 mei om 19u30 gaat de bedrijfsgilde van Bierbeek en de Landbouwraad van Bierbeek in gesprek met de gemeenteraadsleden van de gemeente Bierbeek . Zij willen hen persoonlijk vertellen wat de impact van het huidige stikstofakkoord voor hun bedrijf én voor Bierbeek betekent. Ze roepen de gemeente op om ook te reageren naar de Vlaamse Overheid.

Op 23 februari kondigde de Vlaamse regering de beslissing aan rond het stikstofdossier. Een beslissing die een immense impact heeft op de veehouders van Bierbeek en die hun voortbestaan bedreigt.

De teleurstelling en woede zijn bijzonder groot bij onze leden. De Vlaamse regering breekt in op bestaande vergunningen en afspraken, én zet landbouwers voor het blok. Dit is waanzin. Door deze beslissing wordt de ondernemersdynamiek in de landbouwsector gekraakt.
“Men houdt vooral de landbouwsector aansprakelijk voor het teveel aan stikstof.

Geen bestaanszekerheid en toekomstperspectief

Dit zorgt ervoor dat boeren geen bestaanszekerheid en toekomstperspectief meer hebben. Wij kunnen onze bedrijven niet meer moderniseren en/of ontwikkelen. Enkel met een duidelijk en werkbaar plan kunnen de boeren aan de slag om hun stikstofuitstoot te verlagen in de regio’s waar nodig.”

“We roepen de gemeente Bierbeek dan ook op om samen met de landbouwers een krachtig signaal te geven: een signaal dat we samen kiezen vóór onze Bierbeekse landbouw, voor gezonde Bierbeekse bodems en voor voldoende lokaal voedsel voor al de Bierbeekse burgers.”

Praktisch:
U bent als journalist vriendelijk uitgenodigd op de parking van het cultureel centrum De Borre, Speelpleinsstraat 10 in Bierbeek op donderdag 5 mei om 19u30.

Meer info: Els Corbeels, provinciaal secretaris Vlaams-Brabant, gsm 0494 284 380, mail els.corbeels@boerenbond.be

Al onze persberichten vindt u op boerenbond.be/persberichten