Stikstofdecreet: “Gedaan met oplapwerk, terug naar tekentafel!”

De Raad van State bracht gisteren andermaal een uiterst kritisch advies uit over de amendementen op het voorstel van stikstofdecreet. Het advies toont eens te meer dat het voorliggend stikstofdecreet een wankel kaartenhuisje is.  Boerenbond stelde samen met hun jongerenorganisatie Groene Kring, van bij het eerste PAS-akkoord dat de Kritische Depositiewaarde (KDW) geen goede basis is om mee te werken. De enige weg vooruit is en blijft terugkeren naar de tekentafel en werken op basis van een emissiereductiemodel met een concreet actieplan.

De Raad van State bracht vandaag opnieuw een advies uit over het aangepaste voorstel van stikstofdecreet.  Andermaal stelt de Raad van State kritische vragen. Op 3 oktober 2023, na het eerste advies van de Raad van State, gaf Boerenbond al mee dat dit niet op te lossen is met wat lapwerk.  Men moet samen met alle betrokkenen de basis herdenken en een nieuw regelgevend kader bouwen. Boerenbond kwam einde 2022 al met voorstellen van oplossingen en  is nog steeds bereid om met open vizier en oplossingsgerichte voorstellen aan tafel te komen. De landbouwsector heeft al veel inspanningen geleverd en is bereid hierin verder stappen vooruit te zetten. 

Weer vanaf nul starten

"Het is duidelijk dat de fundamenten van dit akkoord zeer wankel zijn en ervoor zorgen dat jonge boeren dus geen perspectief en rechtszekerheid krijgen. Alleen een onderhandeling die vanaf nul start, kan oplossingen bieden. Voor Groene Kring moet dit terug naar de tekentafel" aldus  Maarten Moermans ondervoorzitter van Groene Kring.

Boerenbond wees al meermaals op de problemen inzake rechtszekerheid in het dossier. Het gebruik van een theoretisch emissiemodel waarvan niet bewezen is dat het de nodige resultaten zal opleveren om de doelstellingen te bereiken, zal nooit de nodige rechtszekerheid bieden.

Geen andere uitweg dan Grondwettelijk Hof

“Gedaan met oplapwerk. Terug naar de tekentafel” reageert Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond. “Indien de meerderheid tegen beter weten in blijft vasthouden aan deze manier van aanpak en het voorstel van decreet in het Vlaams Parlement goedkeurt, zien we geen andere uitweg meer dan effectief naar het Grondwettelijk Hof te stappen” besluit Lode Ceyssens

Bron: Boerenbond.